ANNONS
Från vänster: Hany Kattow, IT-arkitekt, Henrik Brandin, uppdragsledare för Scania Data Lake, Staffan Vildelin, chef över Information Management och Pontus Hellgren, uppdragsledare för Scania Data Lake.

Scania Data Lake - en ocean av möjligheter

Scania använder systematiskt data science för att skapa nya värden i bolaget. Data från uppkopplade fordon, försäljning, produktion och underhåll samlas nu på ett ställe och skapar rätt förutsättning för datadriven innovation, enligt Staffan Vildelin chef över Information Management på Scania IT.

”Förmågan att hantera information är en överlevnadsfråga för Scania. Tack vare data science kan vi hitta tidigare okända mönster och få svar på de frågor som krävs för Scanias fortsatta konkurrenskraft”, säger Staffan Vildelin.

Uppbyggnaden av Scania IT:s Information Management team påbörjades i våras. Här är teamets startup-mentalitet en fördel, säger Pontus Hellgren, uppdragsledare för Scania Data Lake.

”Målet är att Scanias innovationskurva alltid ska peka uppåt. En idé ska snabbt och enkelt kunna verifieras genom att analysera data som behövs för att göra innovationen framgångsrik. Om vi går i gamla hjulspår och använder traditionella rutiner, då är vi för länge sen ute ur matchen!”, säger han.

Företagsfakta

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva och hållbara transportlösningar. Scania IT arbetar med allt från koncernens dagliga IT-drift till utveckling av intelligenta IT-lösningar. Den här funktionen inom koncernen sysselsätter 1 500 personer runtom i världen, där de flesta återfinns vid huvudkontoret i Södertälje.

Scania etablerar Scania Data Lake för att samla data, till exempel information från uppkopplade fordon, försäljning, produktion och underhåll.

”Det primära syftet för vår Data Lake är att fungera som lagringsplats åt insamlad data och för att genomföra avancerade analyser och beräkningar. Samma teknik används på andra företag, men Scania Data Lake är byggt specifikt för vår verksamhet”, säger Hany Kattow, IT-arkitekt.

Data science gör att Scania tillsammans med kunden kan samla och nyttja information för att till exempel optimera flöden av gods och människor eller förutse när ett fordons komponenter är på väg att gå sönder.

”Genom att behandla och analysera stora datamängder ligger vi steget före. I dag har Scania över 200 000 uppkopplade fordon och det är här vi bygger vår framtid. Informationen används för att påverka befintliga affärer och för att skapa nya affärsmöjligheter”, säger Staffan Vildelin.

Scanias vd och koncernchef Henrik Henriksson, har höga ambitioner. Målet är att bolaget ska vara ledande inom hållbara transportlösningar. För att generera mer effektiva och hållbara transportflöden, krävs det att Scania ligger i framkant inom digitalisering.

”Med data skapar vi förståelse kring till exempel vilka parametrar som påverkar bränsleförbrukningen. Informationen bidrar sen till snabba och smarta lösningar. Det påverkar hela leveranskedjan och ökar vår konkurrenskraft”, säger Pontus Hellgren.

Genom ett tvärfunktionellt tillvägagångssätt arbetar Information Management-teamet tillsammans med alla processer inom Scania.

”Hela verksamheten drar nytta av data science, från produktion till finans. Det är väldigt stimulerande att arbeta så nära Scanias olika verksamhetsområden och skapa värde både genom att stötta de som jobbar med data science och hjälpa de som inte kommit lika långt”, säger Henrik Brandin, uppdragsledare för Scania Data Lake.

 Informationsinsamling är naturligt på Scania, men bolaget behöver bli ännu bättre på det. Konkurrensen är tuff, men här finns stora möjligheter att fortsätta vara marknadsledande, mycket tack vare den stora tillgången till data från uppkopplade fordon.

”Vi behöver ny kompetens och arbetar med nyrekrytering. Vårt tankesätt, ’Dare to try – Manage the risk as you go’ går hand i hand med allt vi gör. Det kräver mod, en stödjande verksamhet och spetskompetens inom data science”, avslutar Staffan Vildelin. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.