Psykologen: Kan chefen ta livet av dig?

De flesta som börjar ett nytt jobb har inte någon riktig aning om hur chefen är som person – inte heller hur kollegorna är, skriver psykologen Anne Grefberg.

Det man på förhand känner till är viss information om företaget – framförallt sådant som finns på nätet – och de flesta har en hyfsad bild av kravprofilen. Dock träffar jag ofta personer som har fått felaktig, vinklad och undermålig information innan man börjar ett nytt jobb. Ack, så vanligt det är.

I Sverige gillar vi inte arrangerade äktenskap. Det är medeltida, och det anses oetiskt att man inte lär känna sin partner väl innan äktenskapet. Man ska gärna ha bott ihop under några år. Men ändå "gifter" vi oss med våra chefer, arbetsgivare och medarbetare, ofta utan att ens veta vad de heter!

Ibland går det bra; man kommer väl överens och samexisterar på ett harmoniskt och bra sätt. Men ibland går det riktigt illa. Om man har "gift sig" med en chef som man inte lirar med, inte pratar samma icke-verbala språk som och som man inte kan läsa av, är det inte bara ett problem i relationen – utan det är rent ut farligt för din hälsa.

Studier visar att människor som jobbar för chefer som beter sig som skitstövlar har signifikant sämre sömnkvalitet samtidigt som en signifikant högre andel av dem har inflammation i kroppen.

Detta har Marko Elovainio vid universitetet i Helsingfors fått fram genom studier av tusentals individer under 15 års tid. Den som upplever sig orättvist behandlad, nedtryckt och ignorerad får en ökad utsöndring av stresshormon, och det lägger sig inte direkt efter att man lämnar jobbet. Kroppen fortsätter producera stresshormon flera timmar efter att påslaget kom, och om man har en riktig skitstövel till chef blir blotta tanken på jobbet, krav eller risker en ny källa till mer produktion av stresshormon.

När man studerar hjärnan till individer som upplever höga nivåer av stress, framkommer att samma områden i hjärnan aktiveras vid emotionella trauman som av fysiska – alltså emotionell smärta och fysisk smärta ger samma biologiska och neurologiska reaktion hos oss människor. Att bli socialt dissad, mobbad och utesluten gör oss alltså precis lika illa som att chefen skulle ge oss en rak höger.

Resulterat blir att vi sover sämre, aldrig återhämtar oss och kroppen reagerar med inflammation. Om vi går tillräckligt länge med lågintensiv inflammation i kroppen blir vi utbrända – till slut går vi in i den berömda väggen.

Så vad ska man göra åt skitstöveln till chef?

För det första är det viktigt att man så gott det går undviker att rekrytera ledare som inte är bra för andra människor. Att se till att ledare har en förståelse för vad som händer om man inte behandlar sina medarbetare bra, är även det en bra början. Att se sambandet mellan sitt eget beteende och medarbetarnas psykiska ohälsa kontra hälsa, och lära sig funktionella ledarbeteenden som främjar goda relationer på jobbet.

Ett 360°-verktyg som tydligt visar hur man uppfattar sig själv och hur andra uppfattar en viss ledare är riktigt bra, och ger värdefull information till den ledare som vill bli en bättre chef. Om medarbetarna inte upplever sig rättvist och rättvist behandlade, kommer det bli tydligt och insatser kan sättas in.

Som anställd, då? Vad är den enskildes ansvar för hur man mår på jobbet?

Klart att man har ett eget ansvar, men maktbalansen är så ojämlik mellan chefen och medarbetaren, att i den relationen är man tyvärr rätt så mycket i händerna på den som är över en i hierarkin. Det är många som kan vittna om att uteslutandet och den sociala och emotionella skadan blir värre om man säger till. Tyvärr visar även forskningen att ju längre man lever under den sortens press, ökar risken för hjärtsjukdom och hjärnblödning – så chefen kan faktiskt vara direkt livsfarlig om det är riktigt illa. Dessutom finns det ett klart samband mellan självupplevd orättvis behandling på jobbet och sjukfrånvaro.

Anna Nyberg vid Karolinska Institutet har under tre år, och med 3122 försökspersoner, forskat på sambandet mellan gott ledarskap – i form av uttalade förväntningar och mål, tydlig information och feedback, delaktighet hos medarbetarna och förutsättningar för att kontrollera sin arbetssituation inom rimliga gränser – och sett att detta signifikant reducerar risken för hjärtsjukdom och till och med dödsfall.

Så om detta med arrangerade äktenskap inte är någon bra idé privat, varför envisas vi med att testa det professionellt, igen och igen?

Chefen är en väldigt viktig människa i varje individs liv, och beroende på den anställdes personlighet och sårbarhet kan han eller hon vara direkt skadlig eller till och med ta livet av dig.

Så nästa gång du får nytt jobb, ta provanställningen på allvar. Den slår båda vägar, och är ett utmärkt sätt att testa om relationen håller. Att fråga om sjukfrånvaro, utvärderingar och omsättning är ett annat sätt att försöka skaffa sig information om vilket klimat som råder under en viss ledare. Det är inte bara åtta timmar om dagen som står på spel - det är ditt liv det gäller.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST