ANNONS
"Erbjuder man rätt stöd i tid blir behandlingstiderna faktiskt ofta ganska korta och de flesta brukar hitta tillbaka till arbetsglädjen och samvaron med kollegorna igen”, säger Markko Waas, vd på Falck Healthcare i Sverige."

Hållbart arbetsliv sänker sjukskrivningstalen

Pressen på kropp och psyke ökar när allt fler arbetar allt längre upp i åldrarna.Men med tidiga insatser går det att hantera påfrestningarna som dagens arbetsliv ställer och chansen ökar därmed för medarbetaren att komma igen på jobbet. Arbetsgivare som erbjuder sina anställda professionell hjälp har mycket att vinna. 

I takt med att sjukskrivningstalen ökar växer även behoven av att ta hand om de medarbetare som mår dåligt, och förebygga att fler halkar snett. Dagens förändrade arbetsliv ställer ökade krav på att vårt psyke och våra kroppar ska hålla under en längre tid. Det gör att de flesta någon gång under sitt yrkesliv kommer att behöva stöd.

”Det är många organisationer som i dag lärt sig att hantera de fysiska problem som kan uppstå på en arbetsplats, men de ökande sjukskrivningarna som beror på psykiska problem för med sig nya utmaningar. Erbjuder man rätt stöd i tid blir behandlingstiderna faktiskt ofta ganska korta och de flesta brukar hitta tillbaka till arbetsglädjen och samvaron med kollegorna igen”,säger Markko Waas, vd på Falck Healthcare i Sverige.

Arbetsgivaren har ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Att ha tillgång till professionell hjälp blir extra viktigt i de fall den anställde jobbar mycket hemifrån eller på resande fot. Arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda en god arbetsmiljö försvåras helt enkelt av att fler och fler anställda blir alltmer mobila. Då kan externt stöd göra stor skillnad, både för de anställde och organisationen som helhet.

Faktaruta

Namn: Markko Waas.
Titel: Vd för Falck Healthcare i Sverige.
Bakgrund: Examen från Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala Universitet och 15 års arbete inom försäkringsbranschen med omfattande erfarenhet av sjukvårdsförsäkringar och tjänster kopplade till dessa produkter.

”Arbetslivet har förändrats mycket under de senaste åren och sjukskrivningstalen är ett stort samhällsproblem. Tidigare var det kanske framför allt personer som varit yrkesverksamma i 20–30 år som sjukskrev sig, men nu finns det en tydlig tendens att problemen kryper ner i åldrarna. I de fall problemen är psykosociala gör det stor skillnad att ha tillgång till anonym rådgivning per telefon. Där märker vi att man relativt enkelt kan förebygga större problem genom att tidigt få till stånd en god dialog”, säger Markko Waas.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST