Fotograf: Håkan Dahlström, Volvo Cars Press, Nissy-KITAQ

Debatt: Sverige behöver storbolagen – men de måste bli mer innovativa

Vi lever delvis på fornstora dagar. Därför krävs det ändrade synsätt för att förnya Sveriges konkurrenskraft, skriver dagens debattör Ulf Arnetz.

Framtiden blir allt svårare att förutsäga. Detta kanske är den största lärdomen från 2016. Saker som Brexit och Donald Trumps seger i USA har ställt gamla sanningar på ända. Även Sveriges marknadsläge är hett omdebatterat. Hur står vi oss egentligen internationellt?

IMF publicerade den 28e september en rapport som menar att Sverige har en både stark och stabil tillväxt. Andra menar att optimistiska kalkyler och hög privat skuldsättning - näst högst i världen - riskerar att leda till ett sämre läge inom en snar framtid.

Oavsett hur svårtydd den nuvarande situationen är, är det viktigt att vi förbereder oss för framtiden på de sätt vi kan. Det talas mycket om saker som säkerhet, hållbarhet och makroekonomi, men vi tror att en minst lika viktig nyckel för Sveriges framtida stabilitet är vår företagsekonomi. Sveriges små – men kanske framförallt medelstora – bolag kommer nämligen att bli avgörande för både vår sysselsättning och konkurrenskraft på längre siSverige är ett framgångsrikt land när det kommer till innovation. Enligt Global Innovation Index, som släpptes för ungefär tre månader sen, är Sverige världens näst mest innovativa ekonomi efter Schweiz. 

Sverige har många bra exempel när det kommer till små innovativa bolag, men när det kommer till medelstora bolag är bilden inte lika ljus. Detta blir även tydligt när man ser till vilka företag som lyckats växa sig riktigt stora. Av USA:s tio högst värderade börsbolag är fem grundade efter 1975, varav tre efter 1994. 

I Sveriges fall är det mest nystartade företaget på listan H&M från 1947. Sex av bolagen har rötter från 1800-talet. Även om börsvärde inte är ett perfekt mått ger detta en indikation – Sverige lever fortfarande delvis på fornstora dagar. För att behålla vår konkurrenskraft behöver Sveriges företag lära sig att hålla samma tempo även i ett senare skede.

Det finns flera anledningar till varför situationen ser ut som den gör, men en förklaring är den kulturella. I det exempel vi nämnde tidigare, USA, är skalbarhet ett självklart fokus från start för många entreprenörer. Kanske beror det på att amerikaner direkt har den stora nationella marknaden i åtanke när det är dags för expansion. 

Svenska vd:ar har ofta ett för nationellt och bekvämt perspektiv. Man är fortfarande öppen för nya strategier, men inte lika positivt inställd till en snabb implementering. Dessutom är tillväxtstrategin i Sverige ofta baserad på uppköp av mindre företag, inte sällan med lägre P/E-tal, snarare än att utveckla och expandera den egna verksamheten.

Det här krävs för att förnya Sveriges konkurrenskraft: 

 1. Orka och våga snabbare processer och implementering
  I svenska företag är tiden från beslut till implementering ofta alldeles för lång. Många talar om att världen förändras allt snabbare, men få agerar tillräckligt på den insikten. Det är viktigt att motverka de byråkratiska processer och det minskade personliga ansvar som stora organisationer riskerar att drabbas av.
 2. Skapa skalbara affärsmodeller
  Även om det inte råder brist på innovativa bolag på marknaden så är det viktigt att investerare, entreprenörer och ledningsgrupper lägger fokus och energi på de delar av sin verksamhet som är skalbara internationellt.
 3. Ge tydligare svar på hur mål förverkligas
  Företagsledningar behöver fokusera mer på hur och mindre på vad när det kommer till mål. Många företag är bra på att sätta mål, men sämre på att ge de anställda stöd i genomförandet. Genom att inte endast mäta resultat, utan även fokusera på vilka faktorer som leder till resultatet, så kallade accelerations-KPI:er, kan bolagsledningar effektivisera utan att byta ut personal.
 4. Utnyttja digitaliseringen
  Många företag hävdar idag att de är digitala, men få lyckas fullt ut använda sig av de fördelar som en digital arbetsprocess faktiskt kan innebära. Många använder digitala verktyg för att underlätta befintliga processer, men betydligt färre för att driva på utvecklingen. Att samla data, hitta en ”best practice”, och optimera arbetsprocessen efter de modeller som fungerar i verkligheten kan vara den avgörande skillnaden mellan företagen som lyckas, och de där utvecklingen efter hand bromsar in.

Att vitaliteten avtar med storleken är ingen naturlag. IBM är ett framgångsexempel som visat att företag inte nödvändigtvis behöver bli stela bara för att de är stora. Företaget har genomgått en intressant resa: Från att ha varit bland de ledande inom sin sektor, till att under början av 90-talet stått på ruinens brant, till att sedan återhämta sig med hjälp av strategiska beslut samt snabb och effektiv implementering.

För att Sverige ska ha möjlighet att öka sin konkurrenskraft krävs en kraftansträngning. Det behöver inte bli en plågsam process, tvärt om leder förbättrade resultat oftast till en positiv kultur, och återger anställda stolthet och självförtroende. Vi ser en ljus framtid för det svenska näringslivet, men för att det ska ske måste mönstret brytas att våra företag tappar fart och beslutsamhet när de blivit medelstora.

Ulf Arnetz är grundare och styrelseordförande i Reforce. Han har startat, drivit och sålt flera IT-bolag till amerikanska jättar, samt suttit i ett flertal styrelser. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST