Fotograf: Leadcold Reactors/Youtube

”Sverige behöver det och klimatet behöver det” – svenska startupen som satsar på fjärde generationens kärnkraft

Nedmonteringen av den svenska kärnkraften måste upphöra, anser startupen Leadcold som utvecklar fjärde generationens kärnkraftsreaktorer.

”Fjärde generationens kärnkraft är samlingsnamnet för kärnkraftteknik som sägs kunna underlätta avfallsproblemet och öka tillgången på bränsle. Förhoppningen är att generation IV-kärnkraft, som det populärt skrivs, på ett säkrare och effektivare sätt ska kunna producera el än vad dagens kärnkraft gör” skriver Rolf Lindahl, som arbetar med kärnkraftsfrågor på Greenpeace, i ett blogginlägg.

Leadcold Reactors, eller Blykalla Reaktorer, grundades som ett aktiebolag 2013, och är en ”spin-off” från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). De har utvecklat en liten modern mikro-reaktor av fjärde generationen. Den energi som finns i uranbränslet ska kunna utnyttjas cirka hundra gånger effektivare jämfört med konventionella reaktorer.

Nu har indiska Essel group sagt att de ska satsa 150 miljoner för att utveckla reaktorn, skriver Sveriges Radio.

”Blykylda reaktorer kan byggas både i små som stora enheter, vilket gör att de kan förse alla typer av samhällen med hållbar elproduktion. Också mer otillgängliga delar av världen som saknar befintliga stamnät eller där tillgången på annan förnybar energi saknas, kan förses med stabil, ren och hållbar baskraft till en rimlig kostnad” skriver Leadcolds vd Janne Wallenius med flera i en debattartikel på SvD.

Nedmonteringen av svensk kärnkraft, som både Vattenfall och Eon flaggat för, skulle innebär att en hörnsten i Sveriges energiförsörjning försvinner – kärnkraft står för cirka 40 procent av Sveriges totala elproduktion idag – enligt Wallenius med flera.

Leadcold ser fjärde generationens kärnkraft som en hållbar energikälla, eftersom redan tekniken möjliggör att utbränt kärnbränsle från dagens reaktorer kan återanvändas.

”Utbränt kärnbränsle från dagens reaktorer kan återanvändas om och om igen i en generation 4-reaktor i så hög grad att ingen ny uranbrytning kommer behövas inom loppet av några tusen år! När kärnbränslet sedan är förbrukat är det så lågaktivt att lagringstiden för det slutliga kärnbränsleavfallet blir knappt 1 000 år, jämfört med 100 000 år för den typen av kärnavfall vi får med dagens kärnkraft”.

Nya satsningar på svensk kärnkraft bör göras, inom ramen för en energimix av förnyelsebar energi, understryker Leadcolds vd Wallenius med flera. 

”Med de nya generation 4-reaktorerna är tiden mogen. Sverige behöver det och klimatet behöver det, en mix av klimatneutrala energikällor som garanterar en säker och omedelbar tillgång till effekt och energi” skriver Leadcolds vd Janne Wallenius med flera i SvD.

Rolf Lindahl, som arbetar med kärnkraftsfrågor på Greenpeace, är dock skeptisk till många av påståenden kring fjärde generationens kärnkraft.

”Ska man ha kärnkraft får man alltid avfall. Reaktorbränslet är oerhört radioaktivt när det tas ut ur reaktorn. En del radioaktiva ämnen strålar intensivt men klingar av inom dagar eller månader. Andra är farliga i längre perspektiv… detta är detsamma för alla reaktortyper”.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST