Fotograf: Tommie Hansen/Flickr

"Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av skog"

Här är VA:s viktigaste på 3 minuter: Den svenska skogen lyfts fram som nyckeln till ett fossilfritt Sverige, både politiker och näringsliv kritiserar förslaget på högre skatt för små företag och USA ska börja göra gränskontroller på Arlanda.

Den svenska bioekonomin står för kring 11 procent av landets ekonomi. Det visar en ny analys från Tillväxtanalys och Statistiska centralbyrån.

”Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av skog. Jag vill därför öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi och jag ser stora potentialer. Därför är det viktigt att vi – för första gången – har kännedom om hur stor den här sektorn är och vilken potential den har” säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Med bioekonomi menas ett hållbart nyttjande av våra naturtillgångar till produkter, tjänster och energi. Särskilt skogsbruket lyfts fram som en viktig faktor för att kunna fasa ut fossila bränslen i Sverige.

”Skogsbruket och de produkter som skapas med skogen som råvara dominerar den svenska bioekonomin och är en nyckel för att nå målet om ett fossilfritt Sverige” säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

KRITIK MOT SKATT FÖR SMÅ FÖRETAG
Det riktas massiv kritik från såväl politiker och näringsliv mot det utredningsförslag om 3:12-reglerna som nu har överlämnats till regeringen. (DI)

KRITIK MOT VINSTDRIVEN VÄLFÄRD
Väljarna är kritiska till vinstdrivna välfärdsföretag, särskilt inom skolan, enligt en mätning från DN/Ispos. (DN)

SVANBERGFÖRSVAR
Volvoordföranden Carl-Henric Svanberg medger att han kände till Melker Schörlings försämrade hälsa, men säger sig inte ha känt till avgångsbeslutet då han köpte MSAB-aktier för en miljard kronor. (DI)

INTRESSE FÖR GRIPEN
Staten räknar med att fler länder snart ska köpa Gripenplan. Slovakien, Botswana, Finland, Belgien och Indien nämns som möjliga kunder. (SvD)

BILLIGT
Ericssons blivande vd Börje Ekholm betalar knappt en miljon kronor för de köpoptioner Investor och Industrivärden ställt ut till honom. Marknadsbedömare uppskattar att värdet är sex gånger högre. (DI)

RATIONELLT ÖKA AKTIER

Enligt vadslagningsfirmor är chansen till Clintonseger i USA-valet 72 procent. Finansmarknaden har dock enligt DI prisat in en högre sannolikhet, förutsatt att en Trumpvinst sänker börsen 10 procent. (DI)

VALUTABLUFFARE
Allt fler konsumenter lockas att spekulera i valutor genom handel med binära optioner. Nu slår FI larm om fenomenet och villkoren. (SvD)

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST