Fotograf: White House/Press

5 tips: Så löser du oväntade problem som ledare

Som ledare ställs du konstant inför knepiga situationer utan förutbestämda svar. Här är 5 tips som hjälper dig tackla de oväntade problemen.

I dagens snabba och föränderliga affärsklimat kommer oväntade utmaningar som ett brev på posten. Ledare måste hålla flera bollar i luften och motivera kollegerna så att saker går i rätt riktning. Amerikanska Inc har listat fem nödvändiga färdigheter.

De kanske bästa exemplen på bra ledare kommer från startupvärlden, som präglas av snabba vändningar och regelbundna motgångar. Därför kan entreprenörernas surt förvärvade metoder hjälpa i all sorts affärsledning.

Det är handling och resultat, inte drömmande och fasadbyggande, som dessa tips till slut fokuserar på.

Här är fem ledarskapstips för att lösa oväntade problem:

1. Helhetstänk
En av de största fallgroparna för ledare är att fastna i ett träsk av onödiga detaljer. Bra ledare har ett långsiktigt tänk, och de lägger tid på de stora problemen, medan mindre ‘bränder’ sållas bort, sådant som inte bidrar till företagets mission.

80/20 regeln, som säger att 80 procent av resultatet kommer från 20 procent av verksamheten kan vägleda dig som ledare för att hitta fokus.

Helhetstänket hjälper också att ge intelligenta instruktioner till de anställda.

2. Professionellt framförande
Ditt beteende påverkar direkt dina kollegors. Om du alltid är professionell kommer det att skapa ett förtroende som smittar av sig på de anställda. Genom att utstråla ett lugn, och visar att du har koll på läget, skapar du ett gott intryck.

3. Tänk Positivt
Kan du nämna några favoritchefer du jobbat under som haft en negativ attityd? Förmodligen inte.

Det är lätt att misströsta när det går trögt, men positivit tänkande i de klurigaste av lägen skapar ett eget momentum som leder till att man börjar hitta lösningar. Som ledare bör du aktivt involvera ditt team, till exempel genom en ‘brainstorming’ session när man kört fast.  

4. Samla Data
Eftersom dagens företag idag är data-drivna, måste en ledare, oavsett hur duktig den är på det mänskliga planet, förstå de nyckelsiffror som driver resultat. Datat lägger ett tydligt underlag till möten, och underlättar beslutsfattande.

5. Bevaka och följ upp resultaten
Bland ledarens viktigaste uppgifter är att hela tiden förbättra resultaten. Regelbundna återblickar gör så att du kan återkoppla till helhetsbilden och analysera vad som gick bra och dåligt. Så kan du skapa inlärningar för hela teamet och se till att åstadkomma bättre resultat nästa gång.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST