ANNONS
Börje Ekholm, nyutnämnd vd för Ericsson.

Vd:n som fixar ”vollan”

Fingerprint har bytt vd, Melker Schörling hoppade av sitt företagsimperium och senast i raden att göra en uppmärksammad chefsrockad är Ericsson. 

Dagens ägare är mer otåliga och byter ut den högsta ledningen allt oftare – hur påverkar det vår trading? 

Prisrörelserna från en oväntad nyhet som ett vd-byte ger oss möjligheten att göra en snabb affär, men håll koll på hur trenden utvecklas.

Ta en position i realtid med CMC Markets

”Ofta får jag frågan om ett vd-byte är en köp- eller säljsignal. Självklart kan vi ha en uppfattning om den nya vd:n är en bättre ledare än den föregående. Men hur stor relevans det har för den fundamentala värderingen är svårt att tolka, och än svårare är det att veta hur det kommer att påverkar prisrörelsen framgent?” säger Nils Brobacke, analytiker på CMC Markets, och fortsätter:

”Ett chefsbyte ger oss ett ypperligt tillfälle att köpa eller blanka aktien, beroende på vad prisdata indikerar. Inte alltid, men väldigt ofta, innebär en oväntad nyhet stor kortsiktig volatilitet. Denna volatilitet kommer att indikera var köpare och säljare kommer in, vilket i sin tur visar oss vilka signifikanta nivåer i marknaden som är värda att hålla koll på”, säger han och exemplifierar med Ericsson.

”Aktien gapar upp på öppning cirka 2,5 procent (46 kronor), vilket är ett perfekt test av nedåtgående trendlinje som påbörjades den 12 oktober. Säljare kommer in och försvarar denna nivå, symmetrin är fulländad, och Ericsson rasar 5,5 procent”, säger Nils Brobacke och fortsätter:

Testa att blanka med CMC Markets demokonto

”Detta exempel visar att nyheten om vd-bytet initialt tolkas positivt och aktien öppnar upp och testar den mest signifikanta nivån 46 kronor. När marknaden sedan noterar att aktien, trots den ’positiva’ initiala volatiliteten, inte ens tar sig ur den nedåtgående trendkanalen, ökas säljarnas konfidens och detta ökar sannolikheten till en fortsatt nedåtgående spiral. En ny lägsta nivå på 43 kronor noteras samma dag. Skulle Ericsson, å andra sidan, brutit sig ur den negativa trendkanalen eller om köparna börjar komma tillbaka, så kan det vara en första indikation på att vi, i det korta perspektivet, kan få en trendvändning uppåt”, avslutar han.

Fler analyser hittar du här


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant