”Sveriges ekologiska fotavtryck är ett av de största i världen”

WWF: Vi måste halvera Sveriges köttkonsumtion.

Världsnaturfondens (WWF) Living Planet Report 2016 är inte rolig läsning.

”Vi förstör livsmiljöer och ekosystem, orsakar stora klimatförändringar och överexploaterar fisken i haven. Om utvecklingen fortsätter i samma takt – vilket mycket pekar på – blir nedgången 67 procent år 2020, jämfört med basåret 1970.  En otroligt kraftig minskning på bara 50 år” säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Och Sverige har ett kraftigt ekologiskt avtryck, till stor del orsakat av koldioxidutsläpp; vi använder 7,3 globala hektar per capita – att jämföra med USA:s 8,3.

”Satsningar på en bättre energimix med förnybara bränslen äts delvis upp av ’kolimporten’ från vår mat och våra prylar.  Vårt ekologiska fotavtryck påverkas också av att vi bor i ett avlångt och kallt land, har en energikrävande fordonspark, värmer upp stora bostäder och har en hög köttkonsumtion” säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Men det finns fortfarande möjlighet att vända trenden, med det nya globala klimatavtalet som grund.

På hemmaplan har Sveriges regering potential att göra skillnad – bland annat behöver vi kraftigt skära ner på vår konsumtion av kött.

WWF:s tre krav till Sveriges regering:

  1. Ta fram ett mål för att minska våra konsumtionsbaserade utsläpp
  2. Ta fram en strategi för hur vi halverar Sveriges köttkonsumtion
  3. Stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar - om möjligt till 2025.


Här är några uppseendeväckande fakta ur rapporten:

  • 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd i världen är överfiskade eller fiskade till sin maxgräns. Bara 10 procent av fångsten kommer från ett hållbart fiske.
  • 239 miljoner hektar naturskog har försvunnit sedan 1990 – en yta lika stor som fem Sverige. Främsta skälen är avskogning för soja och palmoljeproduktion samt ohållbart skogsbruk.
  • 30 procent av jordmånen har försämrats. Uppskattad kostnad per år är 300 miljarder US-dollar (drabbar jordbruksproduktion och andra ekosystemtjänster).
  • Klimateffekter påverkar både land och hav. Idag är till exempel 75 procent av korallreven hotade – de ger oss syre, skydd mot tsunamis och är hem för 25 procent av alla fiskarter.
  • 50 länder upplevde vattenstress eller vattenbrist 2015. De mest utsatta länderna finns i Afrika och Asien.
  • Jordbruksproduktionen står för 69 procent av sötvattensanvändningen.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST