Senaste rapporten: Nu håller förnybar energi på att gå om kolkraft

Den sammanlagda kapaciteten av världens förnybara energikällor är nu större än kolkraft.

Kolkraften generar fortfarande mer elektricitet, men IEA:s nya rapport spår fortsatt stark tillväxt för de förnybara energikällorna.

Det rapporterar Financial Times i en artikel som baseras på rapporten “Medium-Term Renewable Market Report” som International Energy Agency (IEA) nyligen publicerat.

Rapporten visar att förnybara energikällor – i huvudsak vind- och solkraft – slog igenom stort på energimarknaderna under åren 2010 till 2015 tack vare ökad efterfrågan, skalekonomier, och billigare teknologier.

Den kraftiga kapacitetsökningen för de förnybara energikällorna har lett till allt lägre priser – priset för landbaserad vindkraft har sjunkit med 30 procent de senaste fem åren, medan solkraft har blivit hela två tredjedelar billigare. 

“Vi är med och bevittnar en omvandling av de globala energimarknaderna som leds av tillväxten av förnybar energi”, säger IEAs direktör Fatih Birol till Financial Times.

En halv miljon solkraftspaneler monterades varje dag under förra året. Två vindturbiner per timme installerades i storproducerande länder som Kina.

Förra året stod kolkraften för 39 procent av världens energi, medan de förnybara källorna stod för 23 procent. Även om kapaciteten för förnybar energi nu är större, kan mellanskillnaden i energiproduktion förklaras av att sol- och vindkraft är beroende av vädret, medan kolkraftsproduktionen är konstant.

IEA har i samband med rapporten även höjt sin prognos för den framtida tillväxten av förnybar energi. De spår att priserna kommer att sjunka ytterligare, och att andelen elektricitet som genereras av förnybar energi kommer att växa till 28% vid år 2021, vilket skulle kunna täcka energibehovet för både EU och USA tillsammans.

Bland de stora drivkrafterna för förnybara energikällor är lagstiftning mot koldioxidutsläpp, förorening i Kina, samt fjolårets klimatavtal i Paris.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST