Experten: 6 tecken på att någon ljuger för dig

Hur upptäcker du att någon ljuger för dig digitalt? Professor Jennifer Jordan, som forskar kring bedrägeri och lögner, delar här med sig av sina vassaste tips.

En vanlig människa får i genomsnitt höra 105 lögner per dag. Det är en svindlande siffra och många av lögnerna är också helt oskyldiga, i stil med ”snygg skjorta” eller ”maten på flygplanet var riktigt god”. Men när du är chef för en verksamhet kan en del lögner du får höra leda till dåliga beslut, sämre vinst för företaget och i förlängningen kanske något ännu värre.

Jag forskar på bedrägeri och lögner och hur de kan upptäckas genom så kallade mikroansiktsuttryck, kroppsspråk och verbala tecken. Men ofta får jag frågor från chefer som dessutom vill veta hur de kan avgöra om någon ljuger eller undanhåller viktig information när de kommunicerar virtuellt, genom till exempel telefonsamtal, e-post eller sms. Med tanke på att runt hälften av cheferna i en undersökning säger att de tillbringar minst 40 procent av sin tid med att arbeta virtuellt snarare än ansikte mot ansikte, är det här en viktig fråga.

Utifrån min egen och andras forskning (där Paul Ekmans bok ”Telling Lies” är ett hett lästips) är det här saker du behöver hålla ögonen på:


1. Personen du kommunicerar med lämnar inte raka svar på dina frågor
När en kollega eller kund vägrar att svara på frågor på ett rakt och direkt sätt kan det vara ett försök att inte avslöja ”hela sanningen”. Att utelämna information (”lies of omission”, alltså när personen snarare än att fara med osanning väljer att behålla viktig information för sig själv) är mycket vanligare än egentliga lögner (”lies of commission”, alltså när någon medvetet lämnar falsk information). Varför det? Jo, oftast är det lättare att komma undan med att utelämna information. Det kan ursäktas med att ”jag ljög ju faktiskt inte” och kräver inte att man kokar ihop en invecklad historia på samma sätt som för en riktig lögn. En taktik som människor använder när de inte vill avslöja viktig information av misstag är just att svara på frågor på ett indirekt sätt.

2. Personen undviker att gå in på väsentliga detaljer
Precis som i punkt ett svarar människor som undanhåller viktig information gärna på ett svepande, vagt sätt för att inte råka avslöja viss information och bli påkomna med sin osanning.

3. Eller går in på detaljer där det inte behövs
Den som ljuger vill oftast att den andre personen ska tro på det han eller hon säger. Ett sätt att göra det är att förse den andre med ett överflöd av detaljer som inte har med saken att göra. Varför det? För det första tror den som ljuger att det här avleder uppmärksamheten från själva frågan. För det andra – vem är det som vanligtvis har koll på en massa detaljer om en viss situation? Den som talar sanning, naturligtvis – någon som faktiskt var där, är expert på ämnet etc. Genom att fylla sitt svar med ett överflöd av irrelevanta detaljer försöker den som ljuger helt enkelt efterapa den som talar sanning.

4. De berättar saker i strikt kronologisk ordning
När någon ber oss att se tillbaka på ett händelseförlopp som vi har varit med om kommer vårt minne att hoppa fram och tillbaka i tiden. Vi fyller i mer detaljer efterhand, vartefter som vi kommer ihåg dem medan vi skildrar andra delar av förloppet. Med andra ord är vårt sätt att minnas sådant som vi faktiskt har varit med om oftast inte särskilt välordnat och tydligt. Den som ljuger om ett händelse- eller tidsförlopp lägger i stället en hel del energi på att koka ihop en berättelse, för att sedan gå igenom och repetera den för sig själv tills han eller hon kommer ihåg den in i minsta detalj.


5. De undviker att träffas fysiskt – till och med när du står för kostnaden och besväret
Om något av de här olika tecknen får dig att misstänka att någon ljuger för dig, be om ett fysiskt möte med personen i fråga. Då kan du dessutom titta efter alla icke-verbala tecken som antyder att någon kanske inte talar sanning, som ansiktsuttryck, hand- och fotrörelser eller tecken på ängslighet. Själv tycker jag alltid att det ringer en varningsklocka när en person som man har haft virtuell kommunikation med vägrar (eller åtminstone verkar riktigt ovillig) att träffas. Det gäller särskilt när jag är den som erbjuder mig att åka dit, med det besvär och de kostnader som resan innebär. Om du tycker att ett fysiskt möte känns orimligt med tanke på avståndet eller kostnaden, skulle jag ändå vilja föreslå att du tar upp frågan om att träffas bara för att se hur personen reagerar. Visar han/hon någon som helst entusiasm? Eller kanske nervositet? Om personen i fråga verkar motvillig kan det vara just den bekräftelse du har letat efter.

Det sjätte och sista tipset gäller bara för synkron virtuell kommunikation, som telefonsamtal eller någon annan form av röstbaserad kommunikation i realtid. Det gäller alltså inte för asynkron kommunikation som sms eller e-post.

6. De gör många pauser under tiden de svarar på frågor.
Oavsett om någon ljuger rent ut eller ”bara” undanhåller sanningen vill den personen självklart inte avslöja den information som han/hon försöker dölja. När de som ljuger svarar på frågor, särskilt frågor som kan ge ”bevis” för lögnen, lägger de därför ofta in talande pauser medan de söker efter rätt sak att säga eller redigerar det de hade tänkt säga så att de kan vara säkra på att inte avslöja någon viktig information. Den som talar sanning ger i stället spontana och avspända svar.

Sammanfattningsvis bör du alltså i din virtuella kommunikation hålla ögonen öppna efter indirekta svar på frågor, en brist på viktiga detaljer men ett överflöd av oviktiga, händelser som återges i strikt kronologisk ordning, pauser i svar som borde komma spontant och en ovilja att träffas fysiskt. Tänk på att alltid söka efter kluster av de beteenden jag beskriver ovan, snarare än enstaka, utspridda tecken. Och glöm inte att magkänslan är ditt viktigaste verktyg. Om något säger dig att en situation inte riktigt stämmer, kan det vara dags att helt enkelt ta sig ur den och börja söka efter andra möjligheter.

JENNIFER JORDAN

Jennifer Jordan är professor i ledarskap och organisationsbeteende vid IMD, där hon undervisar på programmen Orchestrating Winning Performance och Building on Talent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.