Därför blir du smartare i ett hållbart hus

De som jobbar i hållbara hus är mer fokuserade, sover bättre och har högre kognitiv förmåga.

Anställda som arbetar i miljöcertifierade byggnader är mer fokuserade, sover bättre och har högre kognitiv förmåga än personer som arbetar i icke miljöcertifierade byggnader. Det visar en ny studie som genomförts av Harvard School of Public Health och State University of New York Upstate Medical University.

Forskarna har studerat 109 anställda som arbetar i 10 olika byggnader i fem städer runt om i USA. I studien fick de personer som arbetade i miljöcertifierade byggnader bättre testresultat inom 9 områden kopplade till prestation och hälsa.  De som arbetade i gröna byggnader hade i genomsnitt 26 procent högre kognitiv förmåga än de som arbetade i byggnader som inte var certifierade. De var dessutom 44 procent mer aktiva och 38 procent mer fokuserade, samtidigt som de svarade betydligt bättre på krissituationer.

Även utanför arbetet mådde de anställda som arbetade i miljöcertifierade byggnader bättre. De sov bättre och led av färre symptom som kan komma av dålig ventilation, som huvudvärk och andningsproblem. Den främsta anledningen till resultaten är att ventilationen är bättre i gröna byggnader, något som bland annat leder till högre syrehalt och mindre koldioxid i inandningsluften. Gröna byggnader är också fria från giftiga material som släpper ifrån sig flyktiga organiska föreningar.

Läs mer på Aktuell Hållbarhets hemsida, samt på deras Facebook.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.