Fotograf: Pixabay

Nästa bransch som snart kan vara historia: "Blockchain kan göra försäkringsbolagen överflödiga"

Med blockchain-teknik kan nya aktörer automatisera premieinbetalningar och skadeersättningar - och helt skippa försäkringsbolagen.

Försäkringsbolag kan i framtiden blir en överflödig tredje part. Genom att använda sig av blockchain-teknik kan nya aktörer erbjuda försäkringslösningar som kringgår försäkringsbolagen helt och hållet. Det rapporterar den brittiska nyhetssajten Insurance Times.

Försäkringsbolags kärnverksamhet är att ta in premier och betala ut skadeersättningar till de som har giltiga anspråk.

LÄS ÄVEN: "En teknik så genialisk att man gråter"

"Naturligtvis finns det en hel del fler tjänster runt det, men kärnan i tjänsten som försäkringsbolag ger är betalningar eller omfördelningar av pengar. Detta kan automatiseras genom blockchain och är därför ett stort hot för försäkringsbranschen", säger Laurent Benichou, chef för innovation på Axa.

Blockchain är mest känd som tekniken bakom bitcoin, men möjligheterna är större än endast den digitala valutan. Tekniken har förmågan att lagra data och distribuera data mellan flera parter och att låta dessa uppdatera data i en manipuleringssäker miljö. Dessa egenskaper gör blockchain intressant för många branscher, inklusive försäkringsbranschen, enligt Steve Webb, ansvarig för blockchain på PwC i Storbritannien.

Enligt Webb finns det flera försäkringsprocesser som kan dra nytta av blockchain, speciellt processer där flera parter är inblandade som till exempel placering och skadereglering.

Mer nyheter och trender om försäkringsbranschen i Risk & Försäkring


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST