Fotograf: Hasse Holmberg / TT

Riksbankens analys: Vi är oroliga för utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden

"Det finns en risk för en snabb rekyl nedåt av bostadspriserna", skriver Riksbanken.

Priserna på svenska småhus är inte uppenbart övervärderade, varken i riket som helhet eller på kommunnivå, men man kan ändå med fog vara orolig för utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden.

Det skriver ekonomerna Emilio Dermani, Jesper Lindé och Karl Walentin i en artikel i Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik.

Ekonomerna har analyserat prisutvecklingen för småhus i Sverige under perioden 1990-2015 i ett internationellt perspektiv, och enligt de metoder man använt har man inte funnit någon uppenbar övervärdering.

"Den uppgång som har skett kan nämligen förklaras av sedvanliga makroekonomiska variabler", skriver ekonomerna

De fastslår dock att det är "helt centralt" att inse att den höga värderingen av svenska småhus endast är längsiktigt hållbar i den utsträckning som realräntorna förblir låga.

"Om det skulle ske en oväntat kraftig och varaktig uppgång i realräntan, exempelvis på grund av en internationell bankkris med betydande smittoeffekter på svenska banker, finns en risk för en snabb rekyl nedåt av bostadspriserna", skriver ekonomerna.

Risken för att den rekylen blir betydande och svårhanterlig stabiliseringspolitiskt ökar om hushållen förväntar sig att realräntorna ska förbli låga under överskådlig tid och därför tar stora lån för att finansiera dyra bostadsköp.

LÄS ÄVEN: Dyraste lägenheten - Fredrik Eklund slår säljrekord i New York med nybyggt penthouse

"Därför kan man med fog vara orolig för utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden, och som vi ser det finns därmed goda skäl att begränsa ytterligare uppgångar i hushållens skuldsättning tills effekterna av den globala finanskrisen klingar av och vi ser om räntorna förblir varaktigt låga", bedömer ekonomerna.

De ser fördelar med åtgärder på kort sikt för att minska hushållens efterfrågan på bostäder genom att på olika sätt begränsa hushållens möjligheter att ta lån. Men mer fördelaktiga effekter på ekonomin som helhet får dock sannolikt på längre sikt om priserna kan hållas tillbaka genom att efterfrågan tillfredsställs genom ett ökat utbud.


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.