ANNONS

Allemansrätten för alla investerare

Handelsplattformen är den avgörande rekvisitan för att bli en framgångsrik investerare. Detta är något många investerare missar i valet av nätmäklare.

Courtagefritt låter alltid bra, men oftast får investeraren det den betalar för. En inklusiv och dynamisk handelsplattform är förmodligen det viktigaste redskapet för dig som vill bli framgångsrik i din handel.  

Ovan är en bild på CMC Markets plattform Next Generation.

En användarvänlig plattform är en lättöverskådlig handelsplattform med rätt verktyg. Detta är grunden till framgångsrik handel.

Under de senare åren har nya aktörer etablerats på den svenska marknaden vars handelsplattformar får de traditionella nätmäklarna att bekänna färg. Vid en första anblick kan plattformen upplevas som något avancerad men att lära sig grunderna tar dock bara 15-20 minter. Ett tips är att nyttja mäklarnas service där du kan få en personlig genomgång av plattformen antingen via telefon eller över ett möte, vilket i sig är kostnadsfritt.

”Att använda en handelsplattform som man känner sig trygg med och som har de viktigaste verktygen är förmodligen det viktigaste valet för den som vill bli en framgångsrik investerare", säger Joakim Sandblom, chef för CMC Markets svenska verksamhet.

CMC Markets nya handelsplattform har tagits fram tillsammans med aktiva investerare för att säkerställa att plattformen inkluderar de viktigaste funktionerna samt att den är användarvänlig och enkel att hantera. "Service & Simplicity" har varit ledstjärnan i samband med utvecklandet.   

”Vi har lagt ner stora resurser på vår plattform och är mycket stolta över de utmärkelser som den har erhållit från aktiva investerare och våra kunder”, säger Joakim Sandblom.

Lukrativa & hållbara investeringar  

CFD-kontrakt (derivatkontrakt) är ett flexibelt sätt att investera i underliggande tillgångar såsom aktier, index, valuta, råvaror och räntepapper. Det finns möjlighet att handla en stor mängd tillgångar, såväl inhemska som utländska, med eller utan hävstång. Kontraktsbeloppen, det vill säga orderbeloppen, är helt flexibla och minsta orderstorlek börjar redan på 1 krona, även för index, råvaror och valutor.  

Fördelen med CFD-kontrakt är att du kan handla med säkerhetskrav, även kallat hävstång. Handel med säkerhetskrav innebär att du kan förfoga över en större position på marknaden än det kapital du har tillgängligt på ditt konto. Det finns principiellt två anledningar till att handla med säkerhetskrav:

  • Öka den procentuella avkastningen på det egna kapitalet,
  • Frigöra kapital för att placera i andra produkter och på så sätt åstadkomma en bättre riskspridningseffekt.  

Ett exempel: Du vill placera 150 000 kronor med ett CFD-aktiekontrakt i Fingerprint. Säkerhetskravet på 15 procent innebär att 22 500 kronor reserveras på kontot, det vill säga 7 gånger hävstång. Motsvarande placering hos en traditionell aktiemäklare hade bundit upp hela positionens värde, det vill säga 150 000 kronor.  

Joakim Sandblom berättar att en annan i synnerhet positiv egenskap är att det är precis lika enkelt att blanka som att köpa. Många av CMCs kunder använder denna möjlighet för att hedga (skydda) sin övriga investeringsportfölj.

”Vi ser dessutom ett ökat behov bland företagskunder som uttrycker intresse för vår handelsplattform i syfte att ”hedga” sina råvaru- och valutaexponeringar alternativt för att säkra dessa tillgångar vid bestämda marknadspriser. På så sätt minskar de sina operativa risker och i många fall kostnader, säger Joakim Sandblom. 

 

Tänk på hur du hanterar riskexponeringen

I de fall du avser att handla med säkerhetskrav är det viktigt att du är införstådd med risken. Det är positionens värde på marknaden som är egentligen risken med investeringen. Som i exemplet ovan, om Fingerprintaktien ökar med 15 procent kommer avkastningen på det investerade kapitalet att vara 22 500 kronor vilket motsvarar 100 procent av egna kapitalet, men om aktien faller i värde med 15 procent så innebär detta en nedgång för investeringen med 22 500 kronor.

Ett sätt att begränsa risken är att använda stop loss. Det finns tre olika typer av stop lopp orders,  Stop lossGlidande stop loss och Garanterad stop loss. En Garanterad stop loss garanterar ett avslut på ett förutbestämt pris, även vid ett så kallat marknadsgap.

Klicka här för att se ett mer utförligt exempel på CFD-handel.

Källa: cmcmarkets.se

Reuters och Finwire

Att få rätt nyheter vid rätt tidpunkt kan vara avgörande. Hör med din mäklare om du erbjuds både utländska och svenska nyheter. Det är en förutsättning då den svenska aktiemarknaden och vår exportbenägna ekonomi påverkas av både lokala och andra omvärldsfaktorer. Nyheterna bör uppdateras i realtid, både i plattformen och i appen, så att du kan läsa de senaste nyheterna i realtid vart du än är.

Några av nätmäklarna har även en marknadskalender där du enkelt kan se när de viktigaste nyheterna släpps. Om det handlar om räntebesked, arbetslöshetssiffror, oljelager med mera kan du se förväntat utfall och tidigare utfall så du vet om det är bättre än väntat när nyheten släpps.

CMC Markets kan stoltsera med både utländska nyheter från Reuters samt svenska nyheter från Finwire, i tillägg så inkluderas marknadskalender och övriga alarmfunktioner i plattformen.

Teknisk analys och Morningstar

Teknisk analys är den vanligaste analysmetoden bland aktiva investerare. Den bygger på att du med hjälp av så kallade indikatorer som RSI, MACD, glidande medelvärde med mera analyserar prisrörelser för att hitta intressanta lägen att gå in i eller ur en position. Utöver indikatorer så används även stöd, motstånd samt trendlinjer för att tydliggöra viktiga och intressanta nivåer i grafen. Inom detta område är CMC Markets i den absoluta framkanten. Vår handelsplattform innehåller, bland annat, tekniska indikatorer, ritverktyg, formationsverktyg och marknadsanalyser som uppdateras i realtid. Det finns även verktyg för dig som vill skapa dina egna analyser. Allt detta är helt kostnadsfritt för kunderna.

För att komplettera den tekniska analysen så erbjuder även CMC Markets den mer traditionella fundamentala analysen vars syfte är att identifiera om bolaget är undervärderat eller ej. För denna tjänst har det välkända analysbolaget Morningstar anlitats. CMC Markets kunder kan ta del av dagligt uppdaterade analyser på över 6000 bolag världen över.

 

Andra kunders positioneringar - investeringstrender

Ett bra tips är att undersöka om handelsplattformen erbjuder en tjänst som ger investerarna möjlighet att se hur andra investerare på samma plattform positionerar sig i enskilda aktier, index, råvaror eller valutor.

On the move – CMC appen

Att handla via mobiltelefonen har i det närmaste blivit ett krav för aktiva investerare. Att följa marknaden och sin portfölj i realtid och även kunna göra avslut via telefonen är i vissa fall helt avgörande. Med CMC Markets app får du, bland annat, tillgång till realtidskurser, nyheter, orderläggning, möjlighet att placera stop loss och take profit orders samt analysera realtidsuppdaterade grafer.

 

Investeringar i CFDer kan utvecklas såväl positivt som negativt, i en del fall kan förlusten överstiga insatt kapital. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST