Fotograf: Pexels

För bra för att vara sant? Längre helger skulle rädda miljön

Det kan verka otroligt, men det är just vad forskare nu kommit fram till.

Forskarduon har funnit ett direkt samband mellan begränsning i arbetstid och energiförbrukning. Förklaringen är enkel. Det går åt mindre el om kontoren ska lysas upp 4 dagar per vecka i stället för 5 dagar som vår ordinarie arbetsvecka.

Minskad energiförbrukning handlar inte bara om antal dagar, utan också antal arbetade timmar per dag. Ekonomen David Rosnick vid Center for Economic and Policy Research i Washington och kollegan Mark Weisbrot menar att om USA exempelvis låg närmare europeiska nivåer vad gäller arbetstiden skulle energiförbrukningen kunna minska med 20 procent.

Det skulle också kunna bidra till kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Tredagarshelger måste inte innebära att vi jobbar kortare, utan vi skulle kunna kombinera lediga fredagar med längre måndagar och torsdagar. Det upplägget prövade delstaten Utah för sina tjänstemän 2007. Resultatet lät inte vänta på sig, utan man nådde energibesparingar på 1,8 miljoner dollar första 10 månaderna, enligt forskningssajten Phys.org.

När delstaten inkluderade tjänstemännens resor till och från jobbet i sin beräkning visade det sig att koldioxidutsläppen minskade med 12 000 ton per år. Idén övergavs 2011 efter att medborgarna klagat över att inte få åtkomst till delstatens tjänster på fredagar.

Det är dock inte bara miljön som kan dra nytta av annorlunda arbetsveckor. Ett experiment vid Svartendalens Äldreboende med arbetsdagar på 6 timmar visade tydliga förbättringar när det gäller personalens hälsa och produktivitet. Man lade exempelvis mindre tid på "onödiga" mejl och möten. 

LÄS ÄVEN: Historiskt trendbrott: För första gången någonsin minskar människans klimatpåverkan

Långa arbetsdagar har sammankopplats med ökad risk för sjukdomar som stroke, typ2-diabetes och olika former av hjärtsjukdomar. Medarbetarna blir också lyckligare då man får bättre balans mellan arbete och fritid. En vanlig invändning är hur vi ska ha råd med en sådan arbetstid.

Antropologen David Graeber menar dock att många av oss har arbeten som åtminstone delvis kan tyckas meningslösa, enligt Phys.org. Ekonomer världen över har också länge känt till att anställda "sitter av" stora delar av arbetstiden för att man förväntas befinna sig på arbetsplatsen.

Samtidigt räknar forskarna med att automatisering av arbetsplatser och avancerade maskininlärningssystem ersätter 47 procent av de nuvarande jobben i USA under närmaste decenniet och 54 procent i Europa.

I boken "Inventing the Future" hävdar författaren Nick Srinek att automatiseringen skapar mer effektiva produktionsprocesser, drar mindre energi och humankapital och kan leda till att vi människor inte behöver jobba alls i slutänden. Då skulle en arbetsvecka på 5 eller 4 dagar bli en icke-fråga. 

Frågan är bara hur lång tid det tar och vad händer med miljön under tiden? Forskaren Allard Dembe vid Ohio State University är skeptisk till ett upplägg med långa måndagar och torsdagar samt lediga fredagar. Han menar att komprimerade arbetsveckor kan vara ett "recept för utbrändhet".

LÄS ÄVEN: På Antarktis första lyxhotell bor du i en kapsel - och betalar 75 000 per natt


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST