ANNONS

17 miljoner lägenheter — men detta är bara början

De är, som enda svenska elbolag, nominerade till "World’s Best Green Energy Brand". Med sin gröna el har de lyst upp motsvarande 17 miljoner lägenheter eller 7 miljoner villor. Men de är långt ifrån klara. 

Det råder inga tvivel om att den globala temperaturen stiger. Det är snarare frågan om varför temperaturen ständigt ökar som skapar debatt.

”Man kan ha oändliga diskussioner om vad som är orsaken, men majoriteten av forskarna säger att det har med våra koldioxidutsläpp att göra. Och vi faktiskt bidra med att folk ställer om till förnybar energi. Det känns ganska bra att inte bara gå till jobbet för att tjäna pengar, utan för att man faktiskt har ett syfte med det man gör”, säger Jan Johnsen, vd på elbolaget Nordic Green Energy.

 Nordic Green Energy var först ut i Sverige med grön el och har, sedan starten år 2000, levererat 35 miljarder kWh, en siffra som skulle motsvara årsförbrukningen av hushållsel för drygt 17 miljoner lägenheter i Sverige. Eller 7 miljoner villor. Eller hela Stockholms län under nästan två år. Svindlande siffror, trots att den gröna revolutionen ännu är i sin linda.

”Det är helt möjligt att bara ha förnybara energikällor i Sverige”, säger Jan Johnsen, vd på Nordic Green Energy.

Jan Johnsen understryker att grön el inte behöver betyda att någon extra kostnad landar på konsumenten och förklarar:

 ”Kostnaden för att leverera en kilowatttimme med förnybar energi är högre än om det kommer från ett kärnkraftverk. Men vi har valt att absorbera den kostnaden vilket gör att vi klarar av att konkurrera. Vår affärsmodell vilar på tre ben där det första är att vi ska vara just konkurrenskraftiga när som helst och mot vem som helst. Det innebär också att vi inte ska använda lockpriser för att få in kunder, vi ska vara transparenta och kunna stå med rak rygg, berättar Jan Johnsen.

 Det andra benet i Nordic Green Energys affärsmodell är att alla energikällor ska vara förnybara, och det tredje är att de ska ha exceptionellt bra service.

 ”Oavsett anledning till att man är i kontakt med oss så ska man mötas av professionell och bra service, det ska vara enkelt att förstå och vi ska stå på kundens sida”, säger Jan Johnsen.

Så får du 100 procent solceller direkt i ditt eluttag

Sverige nämns ofta som ett föregångsland när det gäller omställningen till förnybara energikällor. Men om framtiden ska bli riktigt ljus behöver vi först bli ännu grönare. Kärnkraften står till exempel fortfarande för cirka 34 procent av all elproduktion i landet.

”Det är en komplicerad fråga. Det är helt möjligt att bara ha förnybara energikällor i Sverige, det är inga problem. Men samtidigt är hela strukturen för elförsörjning i Sverige byggd på att kärnkraften utgör basen, där kan du styra och kontrollera produktionen. Samma sak gäller för vattenkraft med magasin, där kan du också styra och kontrollera. Men det kan du inte med vind och sol, och det är en utmaning”, förklarar Jan Johnsen.

 Men det finns en lösning. Och lösningen heter bättre batterikapacitet. Först med hjälp av detta kan solen och vinden på allvar tävla med kärnkraften.

”Det går en våg av solkraft nu. Fler och fler investerar i solceller och solparker vilket är en väldigt spännande utveckling. Men det som är den felande länken i det här är batterikapaciteten. Vi måste få fram bättre batterilösningar, först då kan man ha egen produktion av energi vilket skulle göra att behovet av baskraften blir mindre. När vi har bättre batterilösningar så tror jag att kärnkraften i Sverige kan bli marginell, men detta ligger nog 10-15 år framåt i tiden”, säger Jan Johansen.

Målsättningen är att hela Sverige så småningom ska ställas om till grön el, ett slitsamt jobb som också har uppmärksammats internationellt. Som enda svenska elbolag är Nordic Green Energy nominerat till "World’s Best Green Energy Brand" av organisationen CHARGE Energy Branding Conference.

En jury bestående av 30 energiexperter från hela världen har valt ut de mest framstående varumärken inom energi. Vinnaren koras på en konferens i Reykjavik 19-20 september.

”Vi är väldigt stolta över att bli sedda och att bli nominerade. Jag är framförallt väldigt stolt över alla medarbetare som har jobbat hårt med att bygga det här bolaget. Den boosten vi får av det här internt är helt ovärderlig”, säger Jan Johnsen.

Läs mer på Nordic Green Energy. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST