Anna Felländer

Expertpanelen: Så blir robotsamhället

De svenska experterna hade många exempel på hur robotarna kommer att revolutionera våra liv, när de samlades för en paneldiskussion.

"Allt som går att automatisera kommer att automatiseras. Och allt som går att koppla upp kommer att kopplas upp". 

Det sade Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid Karlstad Universitet och erkänd internationella föreläsare vid ett rundabordssamtal om Människa och Maskin. Eventet hölls av Sverige-chefen för Microsoft/Accenture-ägda Avanade - Åsa Arvidson. Hon och 5 ytterligare superexperter satt på rad inför ett fullsatt auditorium. Säkerhetschefen för Stiftelsen för internetinfrastruktur, ISS, Anna-Marie Eklund Löwinder, skilde sig från övriga genom att hysa en oro över vad som komma skall. 

"Det finns alltid drivkrafter som vill göra ont. Det får man aldrig glömma", säger hon. 

Paneldeltagare som Swedbanks framtids- och digitaliseringsekonom Anna Felländer och KTH:s professor i datalogi, Danica Kragic Jensfelt, såg utmaningar som integritet, lagstiftning och inte minst säkerhet, men glaset var betydligt mer halvfullt. 

Bara självkörande bilar i Stockholms innerstad
Danica Kragic Jensfelt menade att gemene man inte har förstått hur långt vi har kommit när det gäller maskiner som tänker eller rör sig annorlunda. 

"Ta självkörande bilar. Tekniken är redan där. Nu måste vi bara fatta stora politiska beslut om hur den ska utnyttjas", säger hon. 

Hon slog ett slag för förbud mot icke självkörande fordon innanför tullarna, vilket skulle göra att p-platser inte behövs länge. 

Robotar gör att jobben förändras
Robot-professorn räknade också kallt med att jobb försvinner, men att det också skapas många nya jobb.

"Tekniken är lite dum. Dagens AI-system kan endast ta beslut från data man har tillgång till", säger Danica Kragic Jensfelt som menar att det parallellt med att människor bland annat ska instruera robotar i fabriker uppstår lågkvalificerade serviceyrken.

"Du kan själv boka självkörande bilar, men behöver kanske en person som bär in väskorna", säger hon. 

Anna Felländer sitter inte bara med i regeringens Digitaliseringskommission, utan också i Taxiutredningen. Hon tycker att det är hög tid att omdefiniera att jobb försvinner och hellre säga att uppgifter förändras. Hon exemplifierade med jurister. Rutinarbete kan automatiseras, men inte komplexa delar. Framtidens vd blir en social arkitekt som skapar spännande allianser. 

"Vi måste gifta storkapitalet med startup-bolagens trial & error-mentalitet", säger hon. 

Swedbank letar exempelvis parterns inom gamingvärlden. Ekonomer blir inte lika eftertraktade i bankens styrelserum framöver. 

"Nyckeltal. We got it covered. Personer med intuition behövs. Det får man genom kunskap och erfarenhet", säger Anna Felländer. 

Värden som empati, storytelling och teamwork lär också stå högt i kurs. Inte minst för att vi är överlägsna robotarna på området. 

"Jag ser en tid där en skicklig arbetskår kompletterar robotarna på områden de inte behärskar", säger Anna Felländer. 

Nu kommer tredje digitaliseringsvågen
Det var under samtalet tydligt att den tredje digitaliseringsvågen snart sköljer över oss – Internet of Things. 

"Vid en olycka skulle sensorer automatiskt mäta av om du andas eller ej och kalla på ambulans", säger hon. 

Anders Gustafsson berättade att man testar wearables som fungerar som lögndetektorer. I England mäter sensorer personers körstilar. Vårdslösa förare riskerar högre försäkringspremie. Man diskuterade också hur människan ska genomskåda humanoida robotar. Vi luras lätt av röster, men ansiktsrörelser avslöjar robotarna, enligt Danica Kragic Jensfelt. 

Anna Felländer berättar att UNHCR testat ett "artificiellt barn". Det hjälpte inte med storytelling, utan mottagarna visade lägre empati än för riktiga barn. Det kan vara en fördel med icke-mänskliga kontakter. Danice Kragic Jensfelt berättade bland annat att amerikanska armén testat "robot-psykologer". Soldaterna hade lättare att blotta skuldkänslor inför en maskin. 

"Så småningom får vi nog alla en psykolog i telefonen som talar till oss när vi sminkar oss.", säger Danica Kragic Jensfelt. 

Anna Felländer menade att onda nackar på grund av skärmtittande snart är ett minne blott. Hon såg också framför sig hur en Ipod på hjul skulle kunna bevaka det lilla barnet när mamman lagar mat. Då kunde inte Danica hålla sig. "Vi kanske får flygande Ipads".


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST