Vilnius, Litauen Fotograf: Wikimedia

Nordea går ihop med storkonkurrenten - tänker bli störst i Baltikum

Bankerna inväntar bara myndigheternas godkännande.

Nordea och DNB är överens om att slå samman sina verksamheter i Estland, Lettland och Litauen "för att skapa en ledande storbank i Baltikum, med starka nordiska rötter".

Det framgår av ett pressmeddelande från bankerna.

"Tillsammans kommer vi att ha storleken, den starkare geografiska närvaron och det utökade produktutbud som krävs för att bli kundernas förstahandsval i Baltikum", säger Inga Skisaker, chef för de baltiska länderna på Nordea.

Nordeas och DNB:s verksamheter i Baltikum kompletterar varandra, skriver bankerna och pekar på att Nordea har en stark ställning inom segmentet stora företag, medan DNB är starkt inom segmentet små och medelstora företag.

"Slutligen får den sammanslagna banken en stark geografisk närvaro, eftersom Nordea är starkt i Estland, DNB i Litauen och båda i Lettland. Nordea och DNB har 1.300 respektive 1.800 anställda, och 8 miljarder respektive 5 miljarder euro i tillgångar i Baltikum", skriver Nordea och DNB.

Nordea och DNB har lika rösträtt i den sammanslagna banken, samtidigt som de har skilda ekonomiska ägarnivåer som speglar ägarnas respektive andel av eget kapital från deras bidrag till den sammanslagna banken vid tiden för affärens slutförande.

Affären förutsätter myndigheternas godkännande, och väntas vara slutförd kring andra kvartalet 2017.

"Bankerna fortsätter att bedriva verksamhet oberoende av varandra till dess att alla myndighetsgodkännanden har erhållits", heter det.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant