Fotograf: McDonald's

Kunder kräver: McDonald's måste sluta med antibiotika i produkterna - skapar resistenta bakterier

I kampanjen uppmanas konsumenter att maila McDonald's vd.

I den nya kampanjen uppmanar välgörenhetsorganisationen Shareaction människor att skicka mail till McDonald's vd Steve Easterbrook och kräva att företaget hlet slutar att köpa animaliska produkter från djur som behandlats med antibiotika. Detta skriver BBC.

Användningen av antibiotika på boskapsdjur riskerar att leda till resistenta superbakterier. I USA ges 70 procent av antibiotikan till djur, detta för att förebygga spridning av sjukdomar.

Risken är dock att antibiotikaanvändandet får motsatt konsekvens. Utvecklingen av resistenta bakterier hos boskap påverkar inte bara djuren, utan sprids även till människor. I USA dör omkring 23 000 människor årligen av resistenta bakterier, och i Europa dör varje år 25 000.

McDonald's har nyligen slutat att använda kycklingprodukter där antibiotika använts. Det här gäller dock bara i kedjans amerikanska restauranger. I resten av världen, samt för andra typer av animaliska produkter gäller inte de nya reglerna.

Idag finns McDonlad's i över 100 länder och har totalt 30 000 restauranger.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST