Psykologen förklarar: "Därför är varje generation smartare än den förra"

Pyskologen Anne Grefberg förklarar varför myten att vi bara använder 10 procent av hjärnan inte stämmer, och varför IQ ökar med varje generation. 

Det finns en myt om hjärnan – att vi bara använder ungefär 10 % procent av dess kapacitet. Myten vill understryka att det finns en ocean av möjligheter i hjärnan om man bara hittar nycklarna till att låsa upp hela Pandoras box. Denna myt har fått ett reellt fäste i oss, och är en av ”sanningarna” som vi överför kulturellt mellan oss om hur vi människor fungerar.

Problemet är att det inte är sant.

Om det var sant, skulle hjärnan evolutionärt krympa för varje generation. Och det är snarare tvärt om. Hjärnan ökar – inte kanske så mycket i volym som i densitet. Den blir ”tätare”, neuronnätverket blir mer och mer komplext och omfattande – och kapaciteten större.

Anne Grefberg

Anne Grefberg är leg psykolog, med bakgrund som entreprenör och varumärkesstrateg. Hon är specialiserad på ledarskap, rekrytering, organisationsutveckling, kulturförändringar och arbetar med flera svenska toppolitiker, näringslivspersonligheter och entreprenörer.

När man gör magnetröntgen av en arbetande hjärna, ser man att det inte finns något område i hjärnan som inte används till något. Hela vår biologi är så fiffigt uttänkt att allt har en funktion, och har den inte det – då försvinner det. Om någon del av kroppen inte får syre, dör den. Syre transporteras med blodet, blodet transporteras där det finns aktivitet. Däremot har hjärnan en fantastisk förmåga att anpassa sig och utvecklas i takt med de krav varje generation möter, och den inneboende kapaciteten i det fascinerande organet hjärnan verkar vara lite som universum – oändligt.

Min farfar var bankchef. Ett fint jobb på den tiden. Han gick till jobbet, hade papper med sig i portföljen och satt hela dagen vid sitt skrivbord. Han hade sekreterare som han gav order, och som postade brev med beslut hit och dit. Han läste morgontidningen för omvärldsbevakning och hade ett socialt umgänge som folk hade mest.

Med dagens mått mätt rena rama skyddade verkstan. Dock var min farfar en intelligent man, och jämfört med den tidens standard smart en bit över medel. Men om hans intelligens skulle mätas och jämföras med exempelvis mina söner födda på 90-talet, skulle hans begåvning snällt sagt inte riktigt räcka till en chefsposition. Det beror på det vi inom psykologin kallar Flynn-effekten. Att IQ-normering förändras i takt med samhällsutveckling och utmaningar – och att en generation som kollektiv är ”smartare” än nästa.

James Flynn är professor i political studies i Nya Zeeland, och har forskat mycket på hur IQ ökar från generation till generation. IQ är normalfördelat i en population, och snittet är alltid 100 poäng. Normalzon ligger mellan 85 och 115, det vill säga att de allra flesta av oss – 68% - ligger i det spannet. IQ mäter man med olika instrument eller frågebatteri, och dessa måste anpassas till aktuell nutid – samt att resultaten måste ses i relation till en normgrupp som är relevant för personen i fråga.

Om min farfar hade fått ett resultat i övre normalzon på sin tid – låt oss säga 110 – motsvarar det idag om vi tar höjd för Flynn-effekten ett resultat på 86. Det är på gränsen till svagbegåvad, och han skulle sannolikt behöva mycket stöd för att klara de krav som finns i dagens skola.

Hjärnan är ett mycket spännande och alltid aktuellt tema. Särskilt inom affärsmannaskap och ledarskap. Att som modern ledare kunna något om hjärnan och hur den fungerar är centralt för att förstå sig själv och sina medarbetares förutsättningar. Neuro leadership är ett område som är på frammarsch både i forskning och praktiskt ledarskapsarbete. Då är det viktigt att de fundament som vi bygger våra uppfattningar på om mänskligt fungerande som exempelvis IQ och kognitiv kapacitet är fakta och evidensbaserat.

Jag kan vara säker på att oavsett hur mycket eller litet jag förstår och hur lätt eller svårt jag tycker vissa saker är, så använder jag hela min hjärna efter bästa förmåga. Och att utvecklingens förutsättning – att se på nutiden med nya och mer intelligenta ögon – det kommer generationen efter mig och efter den att göra. Och det är ingen myt.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST