Högavlönade chefer driver bolag sämst

Ju bättre betald desto sämre, visar en ny sudie, 

En ny studie visar att lågavlönade chefer levererar mest avkastning för aktieägare, samtidigt som högavlönade levererar ett klart sämre resultat. Enligt Wall Street Journal kommer rapporten i sin helhet att släppas under måndagen. 

"De högst betalda hade de sämsta resultaten med en betydande marginal", enligt Ric Marshall, senior bolagsstyrningsforskare på MSCI. "Det visar bara att kapitalandelen av chefslönerna bör vara mer konservativ". 

LÄS ÄVENVärldens bäst betalda svenska vd - 156 miljoner i kuvertet

Analysföretaget MSCI har undersökt korrelationen mellan 800 bolagschefslöner på 429 stora och mellanstora amerikanska företag mellan 2004 och 2014 och avkastningen för aktieägare under samma period.

Resultatet visar att per investerade 100 dollar i de 20 procent av bolagen med bäst betalda chefer ökade värdet till 265 dollar över tio år. Samma investerade belopp växte till 367 dollar i företagen med lägst avlönade chefer. 

LÄS ÄVENNya vd:n tjänade 820 miljoner förra året

Studien undersökte även lön och prestation inom samma sektor och fann inte något avvikande från forskningen i stort: de högst betalda inom branschen tenderade att vara verkställande direktörer för företagen som genererade sämst avkastning till sina aktieägare. 

"Vare sig det gäller alla, några få, eller en specifik sektor, är resultat detsamma", kommenterar Marshall.

Forskningen kommer fram till att en möjlig bakomliggande faktor är att årlig, redan utlovad, lön kan leda till att vd fokuserar på kortsiktiga resultat, snarare än att lägga upp en långsiktigt lönsam strategi. Rapporten rekommenderar därför att löner sätts med ett längre tidsperspektiv i åtanke.  


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.