Här är bolagsägarna som skänker aktier för 1,5 miljoner till de anställda

Kravet är att anställningen kvarstår i minst två år efter avtal. 

Provide IT, som började handlas på Aktietorget, meddelar att de två huvudägarna, Faraj Industries, som ägs av Bawan Faraj, och Peter Klein Holding, som ägs av Peter Klein, avser att som gåva vederlagsfritt överlåta en del av sina aktieinnehav till de anställda i bolaget. Kravet är att anställningen kvarstår i minst två år efter avtal om överlåtelse träffats. 

Huvudägarna äger vardera 2,5 miljoner aktier, totalt 5 miljoner aktier. Det motsvarar 85,7 procent av de 5,84 miljoner utestående aktierna i bolaget.

Huvudägarna avser att som gåva överlåta vardera 61 206 aktier, tillsammans 122 412 aktier, motsvarande 2,4 procent av huvudägarnas aktier.

LÄS ÄVEN: 10 tips som ger dig nya drömjobbet

Mottagare av gåvan är samtliga anställda i bolaget med undantag för två anställda som sedan tidigare har liknande avtal med huvudägarna. Bawan Faraj och Peter Klein själva kommer inte heller ta del av gåvan. 

Aktierna överlåts till ett aktievärde motsvarande mellan 100 000 till 200 000 kronor per anställd baserat på dagens aktiekurs. Gåvovärdet uppgår totalt till aktuell kurs till 1,5 miljoner kronor. 

Enligt skatterättsliga regler innebär gåvan att bolaget beskattas för sociala avgifter på värdet av aktierna som de anställda tillgodogör sig genom gåvan när aktierna tillträds vilket beräknas ske under hösten 2018.

LÄS ÄVEN: Så behåller du dina anställda - 4 enkla tips

Provide IT har därför en pågående utredning för att utröna huruvida det krävs stämmobeslut i bolaget. Om utredningen visar att stämmobeslut krävs, kommer bolaget i laga ordning att kalla till extra bolagsstämma.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST