Fotograf: AeroFarms

Företaget som bygger vertikala odlingar: ”Vi behöver en ny metod för mata planeten”

Vill att man ska kunna odla i städer. 

Nära 800 miljoner människor på jorden har inte tillräckligt med mat för att leva ett hälsosamt och aktivt liv. Det motsvarar var nionde människa, enligt The World Food Programme som är världens största humanitära organisation med syfte att bekämpa svält på jorden.

LÄS ÄVEN: Genial uppfinning löser irriterande vardagsproblem - och minskar svinnet

Nu kan ett bolag i New Jersey-trakten, Aerofarms, kanske bli nyckeln till att fler människor får magen mättad. Företaget har nämligen utvecklat en metod där man kan odla grödor direkt i mindre samhällen och städer och på ett betydligt mer effektivt och kostnadsekonomiskt sätt än vid dagens odlingar, enligt Reuters. Odling i städerna skulle även kunna minimera transportkostnader samt därmed också de negativa miljöeffekterna av transporterna.

”Vi behöver en ny metod för mata planeten”, säger Aerofarms vd David Rosenberg till Reuters. 

Precis som namnet antyder har Aerofarms utvecklat vertikala lösningar i stället för hur dagens bondgårdar jobbar med stora odlingar utspridda över rejäla arealer. I företagets byggnad på 2 800 kvadratmeter odlas redan grönsaker som kål, ruccola och vattenkrasse.

LÄS ÄVEN: Företaget som skapar förnybar energi av gammal mat – och säljer den till en hel stad

Aerofarms hävdar att man krympa tillväxten för vanliga grödor som idag används på fälten från 30-45 dagar till i runda slängar två veckor. Det fina i kråksången är att bolaget har utvecklat en metod som minimerar behovet av vatten, solljus och jord. Det behövs heller inte medel för att bekämpa ogräs.

Grödorna får ljus från LED-lampor och planteras i ett vitt tyg skapat av återvunna vattenflaskor. Ljusnivån, temperaturen och näringsämnena som når respektive planta kontrolleras genom vad Aeorfarms beskriver som en ”patenterad växtalgoritm”, enligt Reuters.

LÄS ÄVEN: 7 startups som minskar matsvinnet

Metoden går inte bara ut på att minimera behovet av solljus och jord för att lägga odlingar ovanpå varandra, utan processen kontrolleras kontinuerligt på såväl mikro- som makronivå. Det gäller bland annat att anpassa näringsämnena till plantornas variation samt hur långt gångna de är i mognadsprocessen.

Aerofarms har långt gångna planer på att utveckla en större odlingar i Newark – största staden i New Jersey – och därefter ytterligare 25 odlingar i USA och resten av världen under de kommande 5 åren.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST