Fotograf: Hasse Holmberg, TT

Experterna förklarar - så påverkas svenska bopriser av Brexit

Brexit har satt press på världens marknader - men hur påverkas de svenska bostadspriserna?

De svenska storbankerna SEB, Nordea och Swedbank är rörande överens om att Storbritanniens EU-utträde inte kommer att slå hål på någon svensk bostadsbubbla. Den direkta effekten är snarare att Brexit kan kyla av investeringsviljan något.

Bostadsmarknaden växte som helhet med 16-17 procent under förra året. SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist räknar med viss inbromsning och att marknaden landar på 5-10 procent i år för att visa nolltillväxt 2017. 

Brexit är dock inget han räds.

”Jag tror att Riksbanken backar från sin minusränta under nästa år. Sedan är det klart att de nya amorteringskraven påverkar den svenska bomarknaden och att Brexit kan kyla av marknaden något, men vi räknar inte med att Brexit får en avgörande effekt på den svenska bomarknaden”, säger han.

LÄS ÄVEN: Hemlige banktoppen: "Långsiktigt ska bostadspriserna falla rejält"

Robert Bergvist tycker att den svenska bomarknaden har präglats av ett taktiskt agerande under senare tid. 

Säljare har försökt att skynda på försäljningen eftersom man vet att nya amorteringskrav varit på ingång, medan köpare hamnat i vänteläge. Bostadsbristen har dock gjort sitt till för att hålla uppe priserna.

Privatpersoner bör just nu ha ett långsiktigt tänk kring sitt bostadsköp ungefär på samma sätt som ofta rekommenderas när det gäller aktiemarknaden, enligt Robert Bergqvist.

”Det finns risker på den svenska bostadsmarknaden. Så om du planerar att både gå in och ur en bostad under de närmaste 1-3 åren löper du högre risk idag än vad du gjorde tidigare”, säger han.

Swedbank brukar inte ge exakta prognoser om bostadsmarknaden. Bankens chefekonom Anna Breman målar generellt sett upp en relativt ljus bild med viss uppgång på årsbasis. Hon räknar inte med att Brexit ger någon större effekt för Sverige.

”Vi får se viss inbromsning i Storbritannien med hög risk för recession i landet. Bank of England kan behöva utföra åtgärder som räntesänkningar och annat. Men jag är inte lika orolig för Europa och allra minst Sverige”, säger hon.

Hon menar att Europa präglas av ett momentum där såväl den politiska sidan som Centralbankerna har fullt fokus på att mota bort alla risker som skulle kunna skapa en ny ekonomisk kris.

Sverige är visserligen beroende av Europa, och svagare tillväxt skulle kunna påverka den svenska bostadsmarknaden negativt - men inte i någon större utsträckning, enligt Anna Breman.

Kombinationen goda statsfinanser med låga skulder och en budget i balans innebär att regeringen i praktiken kan genomföra omfattande investeringar vid behov.

”Sammantaget har Sverige mycket goda förutsättningar att motverka de negativa effekterna om Brexit skulle leda till en global nedgång i konjunkturen”, säger hon.

Oron på världens börser tyder ändå på att Brexit knappast har gått obemärkt förbi. Men så länge arbetsmarknaden har god sysselsättning, hushållens disponibla inkomster håller sig på höga nivåer, bristen på bostäder är stor och räntorna låga finns ingen anledning att tro på ett prisras på den svenska bostadsmarknaden, enligt Anna Breman.

Hon ser det dock som osannolikt med en prisuppgång lik den Sverige fick se förra året.
Det positiva läget gör ändå att den som är högt belånad har ett gyllene tillfälle att se över sin skuldsättning, enligt Anna Breman.

Men ni vill väl alltid att folk ska binda sina räntor på bolånen? Historiskt har det lönat sig med rörliga räntor?

”Jo, det har varit så, och räntorna kan säkerligen gå ned lite till. Men långsiktigt är det en billig försäkring att binda sina lån på 3-5 år och hålla god amorteringstakt”, säger Anna Breman.

Nordeas chefekonom Annika Winsth räds heller inte Brexit. Hon menar att räntan styr allt och räknar inte med ytterligare räntesänkningar från Riksbanken.

”Det är klart att Brexit indirekt skulle kunna påverka räntenivåerna i Sverige, men oavsett det tror vi på fortsatt låga räntor i Sverige”, säger Annika Winsth.

Hon räknar med att bostadspriserna landar i intervallet -5 procent till +5 procent och menar att det krävs massarbetslöshet eller någon annan stor händelse för att det ska uppstå ett prisras på den svenska bostadsmarknaden.

Men kan inte Brexit orsaka en global recession som även ger arbetslöshet i Sverige?

”Sverige drivs främst av sin inhemska ekonomi och vår prognos är att vi får 2 procents tillväxt i år. Det är ytterst osannolikt att vi får en recession i Sverige enbart på grund av Brexit”, säger Annika Winsth.

Men är inte Storbritannien en viktig exportmarknad för Sverige?

”Jo, men svenska företag har alltid varit duktiga på att anpassa sig i världen”, säger Annika Winsth.

Hon tror att Brexit kan påverka människors riskvilja och skapa försiktighet hos svenska hushåll.

”Brexit skapar mer osäkerhet och gör att folk vänder in och ut på sin ekonomi innan man köper något. Men det är ändå bara ytterligare en droppe i bägaren”, säger Annika Winsth.

Erik Olsson Fastighetsförmedling har precis gått ut med mejl till sin personal om Brexit. Bolagets vd, Erik Olsson, menar att den som sparat 100 000 kronor i fonder eller aktier förlorat 5 000 kronor på grund av Brexit-beskedet. En sådan summa leder inte till att folk ställer in sina planer på att köpa eller sälja bostäder och därmed är den direkta effekten av Brexit ytterst begränsad, menar Olsson.

Mäklarjätten har tidigare definierat den svenska bostadsmarknaden som ”nervös”.  Med det menar Erik Olsson att den höga prisnivån som varit fallet under senare år planat ut något.

Brexit kan visserligen spä på oron något, men det är snarare andra frågetecken som påverkar marknaden mer, enligt Erik Olsson.

”En svensk äger sin lägenhet i 10 år eller sitt hus i 30 år. Då är det illa om du inte ens vet vilken avdragsrätt som gäller om 2 år”, säger  han.

LÄS ÄVEN: Efter Brexit - här är länderna som kan följa Storbritannien och göra slut med EU

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST