Fotograf: Claudio Bresciani, TT

"Sverige har en unik chans att bli en stormakt inom digital infrastruktur - nu krävs politiska ambitioner"

Sverige har en unik chans att bli en global ledare inom digital infrastruktur, skapa tiotusentals nya jobb och bygga upp en modern basindustri lika stor som stål- och metallindustrin. Nu krävs politiskt ledarskap och ambition för att fånga denna möjlighet, skriver BCG och Business Sweden.

År 2020 kommer motsvarande runt 2000 miljarder kronor att spenderas på molntjänster globalt, en ökning från 600 miljarder kronor år 2014. Denna hypertillväxt bedöms fortsätta under en överskådlig framtid. Datatjänsterna driver stora infrastrukturbehov. De senaste åren har exempelvis Amazon, Apple, Salesforce, Ericsson, Google och Microsoft gemensamt gjort kapitalinvesteringar i digital infrastruktur på över 500 miljarder kronor, där en stor del utgörs av datacenter. Många av dessa datacenter kan byggas var som helst i världen.

Sverige är ett av en handfull länder som har unikt bra förutsättningar för investeringar i datacenter. Sverige har länge varit sedd som en ledande IT nation, vi har en högutbildad arbetskraft, prisvärd och miljövänlig energi, bra internationell bandbredd och en låg risk inom ekonomi, politik och klimat. Facebooks datacenter i Luleå är ett av bevisen på att vi premierats av globala investerare. När Sverige - förhoppningsvis inom kort - genomför den lagändring som föreslagits för att utjämna energiskattenivån i Sverige med övriga Nordiska länder, så ökar våra möjligheter att attrahera investeringar i digital infrastuktur ytterligare.

2015 omsatte datacenterindustrin cirka 12 miljarder kronor i Sverige vilket genererar totalt ungefär cirka 7000 jobb. 'E-ekonomin' utgör idag nästan 10 % av Sveriges BNP, men växer 4 gånger så snabbt som övriga, mer traditionella sektorer. Med optimala förutsättningar skulle denna industri kunna ha en ekonomisk påverkan om cirka 50 miljarder kronor om året i Sverige och sysselsätta närmare 30 000 människor år 2025. Många av de jobb som skapas hamnar dessutom utanför storstäderna, då större datacenter typiskt sett byggs utanför urbana områden. Man kan utöver jobb och tillväxt även förvänta sig andra positiva sidoeffekter som till exempel ökad operationell systemkompetens, nya teknikföretag, ökad attraktionskraft för internationell talang och utländska investeringar, och en förstärkt position av Sverige som en ledande digital nation. Dessutom bidrar svenska datacenter till ett bättre miljöavtryck för den globala, digitala industrin (som redan idag står för lika mycket utsläpp som flygindustrin) genom vår huvudsakligen klimatneutrala elproduktion.

Konkurrensen om de mest attraktiva datacenterinvesteringarna är dock knivskarp. De andra länder som har liknande förutsättningar som Sverige flyttar fram sina positioner snabbt. Exempel på detta inkluderar Apples investering i en mycket stor datacenteranläggning i Danmark, och Googles investeringar i Finland. Det finns även oroande tecken på att Sverige inte i tillräckligt hög grad förvaltar det digitala arvet och tar tillvara våra naturliga förutsättningar. Globala investerare i digital infrastruktur kräver förutsägbara villkor och politisk tydlighet. Sverige har dock på senare år visat en ökande ambivalens kring exempelvis regler för beskattning av nationell och egenproducerad energi, vi har börjat få ett rykte av att ha onödigt komplexa processer kring byggande och tillstånd och det har saknats en tillräckligt tydligt uttalad politisk ambition och strategi på det digitala området. Det gäller också andra frågor som påverkar molnanvändning och datacenter. Sverige är inte tillräckligt drivande när gäller dataskydd, internationella dataflöden och öppna data för att ge några exempel. Krav på lokal datalagring måste också undvikas. Sammantaget gör det att Sverige, helt i onödan, inte attraherar de globala investeringarna i digital infrastruktur i tillräckligt hög grad, vilket skapar förluster av arbetstillfällen och tillväxt.

För att vända denna trend rekommenderar vi att Sverige borde göra framförallt fyra saker:

 1. Säkerställ tillgången på konkurrenskraftigt prissatt och miljövänlig energi
 2. Behandla digital infrastruktur som en prioriterad nationell tillgång på samma sätt som vägar och järnvägar, genom exempelvis statliga partnerskap med stora investerare och riktad forskning inom detta område
 3. Påskynda och öka förutsägbarheten i tillstånds- och planeringsprocesser
 4. Tydliggör Sveriges ambition att bli världsledande

Sverige står inför en unik möjlighet att bygga en ny modern industri som kan generera nya arbetstillfällen med hög global relevans, och positionera Sverige på kartan som en global digital ledare. Multinationella företag baserade i Sverige är redo att leverera lösningar och teknologi till en global, växande marknad. Men för detta krävs politisk vilja och ambition.

Vi måste agera för att ta till vara denna möjlighet - innan marknadsfönstret stängs, och andra länder tar vår önskade position.

Maria Rankka
VD
Stockholms Handelskammare

Fredrik Lind
Nordenansvarig för teknik, media och telekom
The Boston Consulting Group, BCG


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

MEST LÄST PÅ VA.SE

Senaste dygnet I veckan
 1. Svenskt lyxluftskepp till Nordpolen – de blåser liv i gammal teknik som skonar klimatet
 2. Tesla-storägaren har i tysthet dumpat nästan alla sina aktier
 3. Skönhetsjätten säger hejdå till över 1 miljon följare på sociala medier – vill slippa ”algoritmernas tyranni”
 4. Bud på småbolaget får aktien att tokrusa – när börsen hankar sig över nollan
 5. Greta spränger drömgräns, skrotat BNP-mått och världens viktigaste affärsidéer – har du koll på vad som hänt i VA:s värld?
 1. Leif GW efter veckans sanslösa börsklipp: Håller hårt i aktierna – och ska köpa mer
 2. Köpte företaget för 1 krona – nu är han Sveriges senaste miljardär
 3. Turistmeckats bakgård: Övergivna bostäder i Italien säljs nu för bara 10 kronor
 4. Han gjorde som Musk fast decennier tidigare – kusliga likheter mellan dagens superentreprenör och Howard Hughes
 5. ”Digitala uppstickare snor kunderna – medan storbankerna kliar sig i huvudet”

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.