Dramatiska siffror: 25 000 Ericsson-anställda kan få gå

Det kan handla om att lägga ner eller sälja delar av verksamheten. 

ERICSSONVARSEL
Sparåtgärder och avyttringar som kan minska antalet anställda i Ericsson med upp till 25.000 övervägs i den hårt pressade telekomkoncernen, enligt uppgifter som har cirkulerat på hög nivå. (SvD) 

PILOTSTREJK ÖVER
Pilotstrejken på SAS är över efter att parterna tecknat ett avtal i linje med industrins märke på 2,2 procent. (DN, SvD, DI)

... OCH NOTAN BLEV HÖG
Att pilotstrejken har kostat SAS kring 10-25 miljoner kronor per dag är "en rimlig uppskattning" enligt finanschefen Göran Jansson, som pekar på stora osäkerheter därvidlag. (SvD)

OROLIG FINANSMINISTER
Finansminister Magdalena Andersson är orolig inför Storbritanniens folkomröstning om EU. Lämnar Storbritannien riskerar Sveriges röst i EU att försvagas. (DI)

BYGGBOOM
Bostadsbyggandet i Stockholm har tagit rejäl fart och väntas i år vara lika stort som det bedömda behovet. Brist på arbetskraft är dock en flaskhals. (DN)

FÖRBÄTTRA FÖR ENTREPRENÖRER
Marcus, Jacob och Peter Wallenberg efterlyser på DN Debatt förbättrade förutsättningar för entreprenörer. (DN)

BALTIKUM 1
En domstol i Estland har tillfälligt stoppat East Capital Explorers (ECEX) försäljning av kabelbolaget Starman, enligt den minoritetsägare som har motsatt sig försäljningen. Varken ECEX eller den estniska domstolen vill kommentera. (DI)

BALTIKUM 2
Catella börsnoterar snart en ny fastighetsfond med fokus på de baltiska huvudstäderna. (DI)

SVENSK MÆRSKTOPP
Den svenska Mæersk-arvingen Robert Uggla blir vd för Mærskkoncernens kontrollbolag AP Møller Holding. (DI)

DYR NOTERING
En tredjedel av de 300 miljoner kronor som fastighetsbolaget Svenska Bostadsfonden tar in inför en NGM-notering går till noteringsavgifter. Horribelt, säger Aktiespararnas Albin Rännar. (DI)


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.