10 saker som skiljer de bästa anställda från resten

Här är personlighetsdragen som utmärker dina bästa kollegor.

Inc.com har i en artikel rapporterat om resultatet från en studie som gav svar på vad som utmärker de bästa anställda. Det som var utmärkande bland svaren var att dubbelt så många ansåg att personligheten avgjorde vilka de bästa anställda var snarare än deras faktiska färdighter för arbetet. Hela artikeln kan läsas här.

Här är de tio personlighetsdragen som i undersökningen utmärkte de bästa från de normalbra.

1. De är villiga att skjuta upp belöningen. 

Enligt Incs säger de exceptionella anställda aldrig, "Det här står inte i min arbetsbeskrivning." Istället gör de det som behövs för att hjälpa företaget. När de sedan genomfört arbetet så går de inte och väntar på belöning utan istället går de vidare till nästa projekt. De är nämligen säkra på att de kommer bli belönade senare, samtidigt som de är obesvärade om de mot förmodan inte får en belöning.

2. De kan tolerera och hantera en konflikt.

De söker inte medvetet upp konflikter men om en konflikt uppstår så ser de till att ta tag i den istället för att gömma sig från den. I argumenterandet kan de sedan behärska sig och presentera sin position i konflikten på ett lugnt och logiskt sätt.

LÄS MER: "Vi jobbar bättre utan chefer"

3. De fokuserar.

De exceptionella har förmågan att skilja på verkliga problem och småsaker för att därefter kunna lägga energin på de verkliga problemen. En anekdot som Inc nämner är hur ett av Eastern Airlines plan kraschade efter att planet fått fel på landningsstället och i sin iver att lösa problemet glömde piloterna av att flyga planet, varpå småsaken därmed hade tagit över den verkliga uppgiften.

4. De har ett förståndigt mod.

De exceptionella vågar göra sin röst hörd när andra sitter tysta. Detta oavsett om det gäller en tuff fråga eller att utmana ett högre beslut. De tänker dock efter innan de säger något för att kunna säga det på rätt sätt, göra det på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

5. De har kontroll över sina egon.

De har egon men de har förmågan att låta det driva dem snarare än att låta egot ta över dem. Därigenom kan de erkänna fel samt ställa sitt ego åt sidan och göra som någon annan vill om det skapar bättre förutsättningar för gruppen.

6. De är aldrig tillfredsställda.

De är övertygade om att saker alltid kan göras bättre. De strävar därför konstant efter att utveckla sig själva. Inc pekar på hur detta utmärker dem i allt de gör då de fortsätter att försöka utveckla och utvecklas oavsett hur resultatet ser ut för tillfället.

7. De känner igen trasiga saker och fixar dem.

Oavsett om det är ett litet problem som en trasig papperskorg eller ett stort problem som påverkar hela företaget så tar de tag i problemet och försöker lösa det. Att strunta i något med motiveringen att det alltid har fungerat på det viset finns inte ens på dessa exceptionella personers radar.

LÄS MER: 10 saker som gör dig populär som chef

8. De tar sitt ansvar och man kan lita på dem.

De tar ansvar för sina arbeten och rapporter, oavsett om det gäller positiv eller negativ kritik. Framför allt är de noga med att komma till chefen och tala om ifall de begått ett misstag, istället för att försöka sopa det under mattan och hoppas att det inte kommer fram.

9. De är marknadsföringsmässiga.

Med detta menas det att de förbättrar varumärket såväl internt som externt. Internt förbättras det genom att de är omtyckta av kollegorna och bidrar till en bra stämning. Externt innebär det att chefen kan lita på dem och låta dem representera företaget vid olika tillställningar då de har förmågan att lösa det på ett strålande sätt och därigenom höja varumärket.

10. De kan hantera svåra människor.

Svåra och jobbiga människor är såväl frustrerande som utmattande för de flesta. De exceptionella klarar dock av att hantera dessa människor. Dessutom klarar de av att konfrontera de jobbiga människorna på ett  konstruktivt sätt. Ett sätt de kan göra det på är genom att försöka hitta en gemensam grund.

För att lyckas gäller enligt Inc alltså att ha en kombination och kunna föra samman alla dessa egenskaper.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST