Nya priser var tionde sekund - dynamisk prissättning är här

Macanvändare får betala mer än pc-användare, reor som bara varar i några timmar och priser som uppdateras var tionde minut. E-handeln har redan infört dynamisk prissättning. Nu kommer butikerna.

På djurparken kostar inträdesbiljetten olika mycket beroende på hur gammal du är. En öl blir billigare om du köper den under happy hour. På marknaden kan du pruta till dig billigare äpplen.

Priser har aldrig varit helt statiska. Men riktigt dynamisk prisättning har kommit först med digitaliseringen. I dag kan tillgång och efterfrågan stämmas av betydligt mer sofistikerat än förr. Och mycket snabbare. E-handelskolossen Amazon.com uppdaterar sina priser var tionde minut baserat på den enorma mängd data de samlar in.

Fördelarna är uppenbara. När efterfrågan är låg kan tillfälligt lägre priser driva upp försäljningen. När efterfrågan är hög kan tillfälligt högre priser bättra på marginalen. E-handlare, hotellkedjor och flygbolag använder sig ofta av metoden.

Parametrarna som påverkar priset är många. Konkurrenternas priser, den egna lagerstatusen, var kunderna bor, tiden på dagen och kundernas historik är bara några av måtten. Vissa använder mer oortodoxa metoder. Den amerikanska prisjämförelsesajten Orbitz upptäckte att de kunde ta lite mer betalt av kunder som använde Macdatorer än pc. Uppdelningen är grov, men den vilar på att den genomsnittliga hushållsinkomsten i USA för Macanvändare är drygt 30 procent högre än för pc-användare.

Även fysiska handlare har börjat använda sig av dynamisk prisättning. Kohl's, en av USA:s största detaljhandelskedjor räknat efter omsättning, har reor som varar i bara några timmar. De timmar som behövs för att maximera försäljningen.

Matvarukedjor kan genom sin appar skicka erbjudanden till kunder baserat på deras köpmönster.

I Borås har en av Sveriges största skönhetssajter, Bangerhead, öppnat en fysisk butik där priserna visas och ändras digitalt. Det handlar om en strid mot prislappar, som är den yttersta symbolen för trögrörlighet, hävdar vd:n Thomas Grabe.

Men flexibla priser har också fått kritik. Taxitjänsten Uber sätter priser baserat på hur många bilar som är i omlopp och hur många kunder som för tillfället söker efter bilar i appen. När efterfrågan ökar, till exempel på fredags-, eller lördagskvällar, ökar också priserna. På nyårsafton kan priserna öka nästan tio gånger vilket varje år ger upphov till klagomål på sociala medier.

Även flygbolaget Delta Airlines har fått kritik för att de tagit uppemot 300 dollar mer betalt av de som flyger ofta. Det underliggande antagandet från flygbolaget var att frekventa flygare flyger av nödvändighet snarare än för nöjes skull. De är alltså inte lika priskänsliga.

The Economist beskriver hur dynamisk prissättning i vissa branscher har fått kunderna att ändra sina beteenden. Kunderna går in på ehandelssajter och fyller på sina varukorgar men slutför inte köpen - i förhoppningen att de ska få mejl med erbjudanden om lägre priser. Ett annat trick är att söka efter flighter från nätkaféer i stället för hemifrån för att slippa ta med sig sin näthistorik.

En spännande ny front inom dynamisk prissättning har öppnats inom den enorma försäkringsbranschen.

Traditionellt har premier baserats på ganska få och grovmaskiga variabler som ålder, kön, inkomst och liknande, och premierna har sedan uppdaterats med låg frekvens.

Men med ny teknik som smarta klockor och smarta armband skulle det gå att göra rent individualiserade riskbedömningar baserat på exempelvis puls, sömnmönster, kaloriförbrukning och träningsvanor. Beteenden som sänker risknivåerna kan belönas med lägre premier. En undersökning av IT-konsultbolaget Accenture visar att sex av tio försäkringschefer i USA tror att wearables kommer att förändra branschen de närmaste åren.

Vissa har redan börjat så smått.

I Sydafrika finns Policy som erbjuder sjukvårdsförsäkringar. Försäkringstagarna erbjuds rabatt om de bär en liten enhet som övervakar deras hälsa.

Oscar, ett amerikanskt försäkringsbolag, ger en liten återbäring varje gång kundernas enhet visar att de har gått över tiotusen steg på en dag.

Moderna Försäkringar blev förra året först i Sverige med att erbjuda bilförsäkringar där premien baseeras på körningen. En app samlar in körbeteendet genom mobilens gyro och gps och översätter det till kronor. Den som har störst riskbeteende i trafiken skulle alltså ha störst incitament att förbättra sin körning.

Digitaliseringen av försäkringar är bara i sin linda. Men för de snabbaste finns stora vinster att göra. Bara i Sverige hade försäkringsbolagen premieinkomster på drygt 300 miljarder kronor under 2014.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST