ANNONS
Nyligen anordnades ett hackaton hos Openlab på KTH för att sprida kunskap och inspiration. "Tanken är att vara en katalysator för innovation", säger Pär Lannerö på PTS. Fotograf: Aki Andersson

Internet otillgängligt– webbranschen ligger efter

Internet ska vara för alla. Men är så verkligen fallet? Post- och telestyrelsen (PTS) arrangerar en tävling med visionen att skapa mer tillgängliga webbplatser.

Upp emot var femte person har någon funktionsnedsättning som gör det svårt att ta till sig innehåll på webben. För att göra webben mer tillgänglig för alla finns det en del aspekter som webbansvariga behöver ta hänsyn till.

"De företag som kommer att bli framtidens vinnare är de som bygger sina sidor användbara och tillgängliga", säger Pär Lannerö, systemutvecklare och expert på internet och informationshantering samt projektledare på PTS.

Begreppet "tillgänglighet på webben" är väldigt brett. Det kan handla om klarspråk, tydlig navigation, textbeskrivningar av bilder och videoinnehåll samt korrekt HTML. För att en webbsida ska vara tillgänglig bör exempelvis språket vara anpassat för alla besökare, färgvalet bör tänkas över och designen ska vara lätt att navigera i. En blinkande eller plottrig design är, till exempel, inte att rekommendera.

Ansök till PTS innovationstävling

På pts.se/innovation publiceras ansökningshandlingar. Personerna bakom de bidrag som blir utvalda får träffa ett expertråd. Om de gillar idén får man medel till att genomföra en förstudie.

Upp till 1,7 miljoner kronor kan fås i finansiering för att realisera idén. Alla typer av företag och organisationer kan söka och idén ska ha stor affärspotential och tillväxtmöjlighet.

"Allt detta kräver kunskap hos programmerare och redaktörer som arbetar med webben", konstaterar Pär Lannerö och fortsätter:

"Tyvärr är webbranschen inte så mogen i det här avseendet. I andra branscher, byggbranschen exempelvis, är det självklart med tillgänglighet. Vem bygger ett nytt stort bostadshus utan att dörrarna är tillräckligt breda för att rullstolar, barnvagnar och rullatorer kan komma in? Både kunskap, verktyg och arbetsmetoder behöver förbättras bland webbutvecklare, webbredaktörer och webbansvariga", säger Pär Lannerö.

Kraven på tillgänglighet kommer successivt att öka, både på grund av nya lagar och på grund av att samhället blir allt mer digitalt.
"Det handlar om mänskliga rättigheter men det kommer också att bli en marknad och här ska vi i Sverige hålla oss framme", säger Pär Lannerö.

För att stimulera en sådan utveckling arrangerar Post- och telestyrelsen en innovationstävling två gånger per år. Där kan företag och andra organisationer ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling eller studier inom elektronisk kommunikation. Tävlingen fokuserar på lösningar som gör samhället mer inkluderande och innovationer som ger tillväxt genom nya lösningar.
Tävlingen välkomnar bidrag som kan hjälpa webbranschen att skapa mer tillgängliga webbplatser. Det kan vara simulatorer men också metoder, testverktyg, studier eller informationskampanjer.

I år var första året som PTS arrangerade ett "hackaton" hos Openlab på KTH. Det gick av stapeln i mars och det blev ett bra tillfälle för deltagarna att kläcka idéer och nätverka.
"Vi bjöd in både användare, beställare och leverantörer från branschen med tanken att vara en katalysator för innovation. Förhoppningsvis kläcktes idéer som kan tas vidare till PTS innovationstävling, konstaterar Pär Lannerö.

PTS innovationstävling har burit frukt genom åren och bidragit till att flera lösningar nått marknaden. Ljudboksappen Storytel är ett exempel på en idé som har sökt pengar via PTS Innovation för att utveckla sin tjänst. Deras idé var att göra litteratur mer tillgänglig för alla och de är i dag ett framgångsrikt företag.

"Det gäller att ha en bra idé, ett team som kan förverkliga idén samt en vass projektplan", summerar Pär Lannerö.

 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.