Fotograf: Stocksnap

”Vi måste bredda bilden av en bra ledare och inte fastna i stereotyper”

Den bästa ledaren är den som känner sig själv och inte försöker passa in i en stereotyp, skriver psykologen Anne Grefberg.

Jag var 23 år och hade bara några veckor tidigare fått mitt första ledarjobb. Kontraktet var påskrivet och bläcket torrt när min chef kom med ett formulär: ”Du, förresten. Alla i ledarroller måste fylla i det här. Det är bara en formalitet”. Fråga på fråga över flera A4-ark – detta var ju 80-talet, innan sådant var online.

Jag satte mig och fyllde i - det var roligt att tänka igenom vad jag tyckte och tänkte om ditt och datt. Sedan lämnade jag in svaret som gick brevledes till huvudkontoret i USA för så kallad scoring. Vardagen tickade på och jobbet var roligt och utmanande. Sex veckor senare kommer chefen tillbaka, blek och med ett papper i handen och tar mig in på ett rum. På pappret  ser jag med röda bokstäver: "Do not hire!".

Det är trettio år sedan, men känns som igår.

Anne Grefberg

Anne Grefberg är leg psykolog, med bakgrund som entreprenör och varumärkesstrateg. Hon är specialiserad på ledarskap, rekrytering, organisationsutveckling, kulturförändringar och arbetar med flera svenska toppolitiker, näringslivspersonligheter och entreprenörer.

LÄS ÄVEN: Glöm Linkedin - hon rekryterar på Tinder

Jag fick veta hur mina svar stod sig jämfört med den amerikanska idealbilden av en ledare i organisationen. Där hade de kommit fram till att en ledare skulle ha samma egenskaper, personlighet och värdegrund som en sjuksköterska. Jämfört med Florence Nightingale var jag enligt resultatet mer Jackie the Ripper – och inte ämnad att ha med människor att göra överhuvudtaget, enligt testresultatet.

I min vardag som psykolog i dag, tre decennier senare, utför jag bedömningar av människor på löpande band. Kandidater till olika roller fyller i frågeformulär och kommer nyfikna och många gånger oroliga till sina feedback-möten, för att se om de tar sig genom nålsögat, över mållinjen och lyckas kamma hem det eftertraktade jobbet.

Min upplevelse som ung har gjort mig ytterst ödmjuk inför hur det är att sitta i stolen mitt emot, och inför vad som är ”ledaregenskaper” och vad som inte är det. Idag pratas det om ”grit” som avgörande faktor – beslutsamhet, att kunna stå fast i sin övertygelse och hålla fokus på det långsiktiga målet. Det verkar ju sant och bra, men en ledare behöver ju även lyssna in, förstå att man inte alltid tänker bäst själv och vara inkluderande. Så hur beslutsamheten tar sig uttryck – hur den enskilde individen agerar i olika situationer, i kombination med rollkraven och kulturen i organisationen – kan variera och det ena sättet behöver inte vara bättre än det andra.

QUIZ: Borde du byta jobb?

I moderna rekryteringsprocesser – särskilt för nyckelpositioner – använder man alltid tester. Det är för att försöka ta bort subjektiviteten och magkänslan som styrningsverktyg och få ett objektivt jämförelseunderlag som stöd för beslutet att anställa Lisa i stället för Lars. Men detta är inget värt om man inte innan har gjort en riktig analys av vad för typ av förmågor, egenskaper och personlighet som rollen faktiskt kräver. Människor och organisationer är komplexa, och att leta sig fram till en perfekt match mellan roll och kandidat är ingen exakt vetenskap. Hur man lägger upp processen betyder mycket för utfallet, både vad gäller lyckad rekrytering och en respektfull och positiv upplevelse för kandidaten.

Tyvärr hör jag ständigt om personer i rekryteringsprocesser som har samma upplevelse idag som jag hade för trettio år sedan. För att undvika detta i framtiden, behöver vi bredda bilden av en bra ledare och inte fastna i stereotyper. All min erfarenhet säger mig att den bästa ledaren är den som känner sig själv och inte försöker vara någon man inte är. Vara sig man är Florence eller Jackie.

Krönikör: Anne Grefberg, psykolog

LÄS ÄVEN: 
USA:s mäktigaste svensk: "Allt är större i USA - lönen också"
Rekryteringsexperten: "Ställ högre krav när du söker jobb"

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST