Fotograf: Lindsten & Nilsson

Hon är övertygad om att digitaliseringen kommer att frälsa oss - nu vill hon att makthavarna ska inse samma sak

Digitalisering fyller Darja Isakssons dagar. Idag driver hon sin egna digitala byrå och sitter med i regeringens innovationsråd. 

I år blev Darja Isaksson korad av Veckans Affärer till Sveriges mäktigaste kvinliga opinionsbildare. Hon är digitaliseringsstrateg på den egna byrån Ziggy Creative Colony och hennes ämne är ett av dagens och framtidens mest brännande:

Hur påverkar digitaliseringen samhället och näringslivet?

Och hennes profetior gäller hur tekniken kan frälsa människan.

"Möjligheten till hållbar tillväxt har aldrig varit större än nu. Och nödvändigheten har heller aldrig varit större. Det vi gör nu spelar roll - det motiverar mig enormt."

"Genom digitalisering kan vi skapa ett fantastiskt samhälle. Tar vi inte vara på det går allt åt helvete."

Hon tar vården som exempel: "Vi lever längre. Det är i grunden bra. Men vi blir äldre och sjukare. Vi behöver använda digitaliseringens möjligheter till bättre vård och ökad hälsa. Otroligt stora ekonomiska värden kan skapas där. Och det gäller många områden i samhället."

För en profet gäller att utforma budskapet efter rätt kontext.

"Jag försöker vara relevant. Vad är relevant för mottagaren? Vad landar hos dem?"

Och att hamna i rätt kontext – att "få sändningstid på de arenor som är intresserade av ämnet", som hon uttrycker det.

Sedan hon höll föredrag om internet of things på Webbdagarna 2011 har hon lyckats väl med det. År 2013 satt hon i panelen på Veckans Affärers Innovationsdag, hon är en flitigt anlitad föreläsare och ägnar i dag halva sin arbetstid åt att missionera om teknikens möjligheter till ett hållbart samhälle.

Hösten 2014 fick hon tillträde till en arena hon inte kunde tacka nej till.

"Stefan Löfven ringde och frågade om jag ville sitta i regeringens innovationsråd. Jag hade innan rådet kom till sagt att det vore bra med en chief digital officer i regeringen, som exempelvis USA har. Frågar han så kan jag inte sitta vid sidan och gnälla – det är klart jag tackar ja. "

Hon beskriver sin drivkraft som en kombination mellan obotlig nyfikenhet och ett stort intresse för teknik och samhälle.

"Det är en spännande och avgörande tid där mycket står på spel. Hur många som drar åt samma håll spelar väldigt stor roll för att vi ska nå tipping point. "

Vilken makt har du som opinionsbildare?

"Jag ser opinionsbildarens roll som förklarande, att berätta hur det kan bli och vad som kan göras. Så att de som fattar besluten varje dag ska vilja och våga göra det."