Fotograf: Flickr - Hiroo Yamagata

Solenergi är snart billigare än kolenergi i Indien

Indiens satsning på solenergi ger starkare och snabbare resultat än väntat. Priserna börjar redan bli konkurrenskraftiga nog för att bli ett alternativ till kol och 2020 väntas solenergi vara billigare.

De senaste månaderna har priset solcellsgenererad el sjunkit rejält på den indiska energimarknaden och ligger redan på bara cirka 15 procent högre än kol. Det är tillräckligt för att solenergi ska börja bli ett realistiskt alternativ till smutsig kolkraft, skriver CNN Money. Men trenden har ändå bara börjat – enligt en prognos av KPMG kommer priset på sol-el vara hela 10 procent lägre än el genererad från kolförbränning redan 2020.

I SVERIGE: Dubblad pruduktion av solenergi 2015

Det kan till och med gå ännu snabbare. Nyligen var det vinnande budet på elpris vid en offentlig upphandling av ett solenergiprojekt redan lika lågt som kolpriset, poängterar CNN Money.

Bakom utvecklingen ligger en satsning från regeringens sida att utöka Indiens energiproduktion med 100 gigawatt solenergi till 2022 – det är 20 gånger större än dagens nivå av solenergiproduktion. Tillsammans med andra satsningar på modernisering av elnätet ska hela Indien förses med stabil eltillgång dygnet runt.

Baksidan av satsningen är att också produktionen ska dubblas fram till 2020. Trots det innebär framväxten av solenergi ett stort steg framåt för landet på hållbarhetsfronten. För tillfället ligger 13 av världens 20 mest förorenade städer i Indien. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST