ANNONS
Thinkstock photos Fotograf: Sigrid Malmgren

Maxa tillväxten med rätt strategi för immaterialrätten

Upp till 80 procent av ett företags värde finns i de immateriella tillgångarna. Det kan vara alltifrån kunskap och kompetens till avtal, affärshemligheter och varumärken. Det är få som känner till immaterialrättens betydelse och de möjligheter som följer med den. 

I dag presenteras regeringens satsning för att lyfta kunskapen om immaterialrättens betydelse för innovation och tillväxt. Detta är av stor betydelse i och med att Sverige länge har varit ett starkt innovationsland och flera av dagens framgångsrika företag bygger på̊ svenska innovationer. De senaste åren har vi varit inne i en förvandling och vi går mer och mer mot tillgångar i form av kunskap istället för produkter. Detta berättar Susanne Ås Sivborg, som är generaldirektör på̊ Patent- och registreringsverket. (PRV)

"Nyligen tog Sverige bronsplatsen som Europas mest innovativa land, sett till patentansökningar per capita. Sverige är ett framstående kunskapsland med många duktiga innovatörer och det viktiga framöver är att vi bibehåller vår roll som innovativa. Många länder, bland annat USA, Kina och Japan, är på̊ frammarsch och om vi ska klara framtidens konkurrens behöver vi höja kunskapen om immaterialrättens betydelse för innovation. För kunskapsbaserade företag går tillgångarna varken att se eller ta på̊ och det blir ännu viktigare att kunna hantera dessa tillgångar strategiskt" säger Susanne Ås Sivborg.

I dag skapar fler och fler företag tjänster kring sina produkter och Sverige går mot att vara ett kunskapsland snarare än produktland. Att hantera tillgångarna strategiskt innebär, bland annat, att ha kunskap om när man behöver skydda sina tillgångar och när man inte behöver göra det.

Susanne Ås Sivborg

Titel: Generaldirektör
Bakgrund: Många års erfarenhet inom immaterialrätten, bland annat i globalt ledande positioner inom stora svenska internationella företag.
Det roligaste med mitt jobb: Att utveckla PRV och vår roll i det svenska innovationssystemet.
Mitt karriärtips: Tro på dig själv och våga testa gränserna. Du kan och klarar mer än du tror!

För flera företag har en genomtänkt immaterialrättsstrategi inneburit både konkurrensfördelar och ökad vinst vid försäljning. Ett lyckat exempel på detta är POC, som exporterar skyddsutrustning åt skidåkare och cyklister till 45 länder.

POC använder immaterialrätten som ett framgångsrikt affärsverktyg. Detta genom att kunder och användare vet att POC har en bra produkt som har tagits fram av experter och därigenom får de en unik ställning på̊ marknaden.I dag omsätter POC 350 miljoner kronor och har sällsynt många immaterialrättsliga skydd inom de tre kategorierna; varumärke, patent och designskydd. Tack vare immaterialrättsskyddet såldes POC med 30 procent högre vinst år 2012.

Den enkla anledningen till att man valde att skydda sina immateriella tillgångar är att POC inte vill att någon annan ska kopiera den produkt de lagt massor av tid och kraft på̊ att utveckla. Genom fler och större satsningar på̊ information, kunskap och utbildning hoppas Patent- och registreringsverket att fler företag ska få förståelse för hur immaterialrätten påverkar innovationer.

"Strategiska beslut kring immateriella rättigheter innebar ökade tillgångar för svenska företag både på nationell och internationell marknad. Det gäller inte bara företag utan också̊ forskningsprojekt. De främsta faktorerna för att lyckas handlar om tillgång till kapital, kompetens och kunskap. Regeringens nya satsning på innovation innebar att PRV nu får ett utökat uppdrag i form av att sprida information och arrangera kunskapshöjande aktiviteter" säger Susanne Ås Sivborg.

Hon berättar vidare att PRV nu kommer att satsa på att sprida information och bygga kunskap om immaterialrätten i större utsträckning än tidigare. Samtidigt fortsätter de handläggningen av ansökningar inom immaterialrätten precis som tidigare.

Patent- och registreringsverket 

Patent- och registreringsverket (PRV) är myndigheten för immateriella rättigheter. De arbetar för att nya idéer, i teknikens och utvecklingens framkant, ska stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. PRV ska också öka kunskapen om, och förståelsen för, immateriella rättigheter som affärsverktyg för att förbättra lönsamheten.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.