Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF Fotograf: WWF

"Näringslivet måste leda vägen om Sverige ska nå klimatmålen"

Det är affärskritiskt nödvändigt för företag att jobba med klimatfrågan. De svenska konsumenterna kräver det. Om Sverige ska kunna uppnå Klimatkonventionens mål måste företag gå före i klimatfrågor, skriver WWF tillsammans med undertecknare som IKEA, Stockholm Environment Institute och Telge Energi. 

Svenska folkets koldioxidfotavtryck ligger på över 10 ton per person och år. Om vi ska kunna leva upp till Klimatkonventionens nya mål bör de minskas till 4 ton per person och år till 2030 - och vidare till noll ton per person och år till 2050. Det är mer än en halvering på 14 år och en hundraprocentig minskning på en generation. För att klara det behöver Sveriges företag spela en ledande roll.

Det globala klimatavtalet som togs fram i Paris i december 2015 har målet att begränsa uppvärmningen till väl under 2 °C. Om vi ska vi ha en chans att uppnå det måste våra växthusgasutsläpp minska markant. Det finns en stark vilja från allmänheten att leva mer klimatsmart, men företag, städer, investerare och politiker måste fatta beslut som gör det möjligt.

LÄS MER: Kina upprepar klimatlöften - som de redan uppnått

En färsk undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att klimatfrågan engagerar svenska befolkningen; ungefär hälften uppger att de tänker på klimatförändringarna någon gång i veckan eller oftare. Hela två tredjedelar uppger att de anser att klimatförändringarna redan idag påverkar deras liv.

Det finns en stark vilja att agera för klimatet; 80 procent anger att de personligen vill bidra till att hamna väl under två graders global uppvärmning genom aktiva val i vardagen. Vidare säger hälften att de åker mindre bil för att minska klimatpåverkan. En tredjedel uppger att de redan har bytt till en bil som släpper ut mindre CO2, att kör på biobränsle eller med elbil. En tredjedel uppger att de under det kommande året kommer att dra ner på sitt köttätande för att minska sin klimatpåverkan, och en tredjedel har redan dragit ner på sitt köttätande. Håller vi på att se en ”peak car” och ”peak meat”?

LÄS MER: Cowspiracy gjorde oss till vegetarianer

LÄS MER: Hamburgerkungen: Kött är skadligt för både hälsan och miljön

Vi är övertygade att det är affärskritiskt nödvändigt för företag att jobba med klimatfrågan. De svenska konsumenterna kräver det. Nästan två tredjedelar uppger att de tycker att det är viktigt att konsumera klimatsmart. En tredjedel uppger i undersökningen att de redan idag betalar mer för att konsumera klimatsmarta produkter.

Alla företag behöver sätta mål för att minska sina egna, kundernas och leverantörskedjans koldioxidutsläpp. Nu tycker vi det är dags för Sveriges regering att göra likadant.

Sätt tre ambitiösa mål i den svenska värdekedjan till 2030:

  • Ett fossilenergifritt Sverige 2030 för de svenska utsläppen och tillsammans arbeta för att nå negativa nationella växthusgasutsläpp 2050.                                                  
  • Max 4 ton i koldioxidfotavtryck per person och år 2030
  • Få en global minskning av växthusgaserna på minst 210 miljoner ton år växthusgaser till 2030 (två gånger högre än Sveriges egna årliga utsläpp inklusive konsumtion 2013) genom att satsa på att få ut svenska klimatinnovationer på den globala marknaden

Vi vill verka i ett Sverige som bidrar till en positiv global utveckling. De företag och länder som kommer att vara framgångsrika imorgon är de som kraftfullt satsar på att lösa klimatfrågan idag. Då gör vi det möjligt för våra kunder och medborgare att öka välfärden och samtidigt kraftigt sänka sitt klimatfotavtryck.

 

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig IKEA Svenska Försäljnings AB

Mats Fagerström, VD Telge Energi

Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute

Joakim Byström, VD Absolicon

Patrik Lindergren, VD Chargestorm

Klas Berglöf, VD Climacheck

Mårten Hellberg, VD Organoclick

Henrik Karlsson, VD Biorecro

David Andersson, VD Ecoera

Karl Bohman, VD Climatewell

Hans Nilsson, Ordförande, 100% Förnybart

Linda Burenius Magnusson, Head of public affairs, OX2

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Cints online-paneler, inför Earth Hour, under januari 2016 på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Den är riksrepresentativ för Sverige med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner. 1000 personer i åldrarna 15-74 år ingår i undersökningen. 

HÅLLBARHETSPODDEN: Styrelseproffset: Nu måste du kunna hållbarhet

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.