Fotograf: Pexels

Grön obligation finansierar 18 svenska kommuners miljöinvesteringar

18 kommuner står bakom nordens största gröna obligation, till ett värde av 5 miljarder. Pengarna som lånas upp ska användas till att finansiera miljöinvesteringar.

Gröna obligationer har lyfts fram som en möjlig väg för att kanalisera ytterligare resurser till omställningen till ett hållbart samhälle. Hösten 2013 blev Göteborg första stad i världen att ge ut en grön obligation för att låna pengar som gynnar miljön och klimatet. Nu kommer svenska kommuner på bred front med gröna obligationer.

På tisdagen gav Kommuninvest ut sin första gröna obligation, riktad till svenska och internationella placerare som vill stödja klimatomställningen utan att göra avkall på avkastningen. Med en volym om 600 miljoner USD, eller cirka 5,0 miljarder kronor, var det den största gröna obligation som hittills emitterats i de nordiska länderna.

Pengarna som lånas upp öronmärks för att finansiera 25 investeringsprojekt i 18 kommuner: Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Gävle, Huddinge, Järfälla, Karlstad, Knivsta, Kumla, Kungsbacka, Lindesberg, Skellefteå, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Umeå, Åre och Örebro.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, tror att kommunsektorn kan ge väsentliga bidrag till skapandet av en grön finansmarknad, vilket ses som ett viktigt inslag för att nå de globala klimatmålen.

”Kommunsektorn investerar för mer än 100 miljarder kronor varje år, ofta i klimat- och miljörelaterade projekt som byggnader och energiinfrastruktur,” säger han.

Gröna obligationer är räntebärande värdepapper där upplånade medel används till särskilt identifierade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. De har lyfts fram som en möjlig väg för att kanalisera ytterligare resurser till omställningen till ett hållbart samhälle. Gröna obligationer riktas till institutionella investerare som vill placera i projekt som minskar klimatbelastningen och främja en hållbar samhällsutveckling.

Den gröna obligationsmarknaden utvecklades under 2007 och 2008 och har sedan dess stadigt vuxit till att bli en etablerad del av den globala kapitalmarknaden. Över 500 Gröna obligationer har emitterats till ett värde av mer än 100 miljarder USD, i över 20 valutor och i alla världsdelar. I takt med att alltfler investerare integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor i sina investeringsstrategier väntas marknaden fortsätta växa snabbt, och svenska kommuner och landsting ligger långt framme i miljöarbetet.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.