Fotograf: Lindsten & Nilsson

Hon ska lösa 100 gånger snabbare internet, 10 gånger bättre batteritid och täckning överallt

Hon basar över 650 forskare och ska se till att Ericsson blir företaget som tar Sverige in i framtiden.

Det svindlar lite när Sara Mazur beskriver sin uppgift. Hon och hennes 650 forskare på Ericsson ska se till att vi har 5G-nät i luften 2020 med:
• 100 gånger snabbare trafik.
• 1 000 gånger större trafikvolym.
• 5 gånger kortare fördröjning.
• 100 gånger fler uppkopplade enheter.
• Betydligt större geografisk täckning.
• 10 gånger längre batterifunktion.

"Dessutom ska det vara kostnadseffektivt och till en lägre energiförbrukning. Men det kommer vi att greja", säger hon glatt.

Sara Mazur har varit företaget troget hela sin karriär. År 1994 doktorerade hon i fusionsplasmafysik på KTH och 1995 började hon forska i elektromagnetiska fält och radiovågor på Ericsson Research.

MER DIGITALT: 60 appar, en halv miljard nedladdningar - och 5 anställda

I dag jobbar de med att standardisera 5G-tekniken. Tanken med 5G är att den från början stöder interaktion mellan maskiner och människa–maskin, till exempel distansavläsning av medicinska instrument, självkörande bilar, fjärrstyrda robotar i såväl gruvor som vården, reglering av energisystem.

Därför är kraven på stabilitet i näten i trafiken skyhöga. Är hon nervös? Tanken verkar inte ens ha slagit henne. "Nej, det är jag inte. Vi är väldigt duktiga på detta. Ericsson har varit först många gånger förut ...", säger hon.

"Men det är också därför vi samarbetar med andra. Vi behöver se vilka krav vår teknik måste klara."

Ericsson Research samarbetar med många, både akademier och företag. Ett projekt med Chalmers och SKF gäller framtidens fabrik, ett med ABB handlar om fjärrstyrda robotar.

LÄS ÄVEN: Digitala storebror: 15 saker big data vet om dig

Hur leder man människor att bli innovativa?
"Människor är innovativa. Det gäller att ge dem en innovativ miljö där man får föreslå och testa, där det är tillåtet att göra fel."

På Ericsson är det också viktigt att cheferna själva är intresserade av teknik och innovation. "Våra chefer är tekniska chefer med egen kunskap och erfarenhet av teknikutveckling. Det är viktigt att de anställda känner att chefen delar deras intresse och entusiasm för arbetet."

Techbranschen beskrivs ofta som ojämställd. Det känner inte Sara Mazur igen: "Jag är ju Ericssons forskningschef ", säger hon.

"Å andra sidan är jag Ericssons första kvinnliga forskningschef. Men tyvärr är det väldigt få kvinnor på de utbildningar vi rekryterar från."

Sara Mazur blev Årets digitalist på listan över Näringslivets 111 mäktigaste kvinnor 2016.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST