Fotograf: Pexels

Därför är brist på konkurrens ett problem för företag

Brist på konkurrens är inte nödvändigtvis positivt. Här är tre olika anledningar till varför avsaknad av konkurrens innebär stora problem för företaget. 

Chris Myers är en av grundarna till BodeTree och en oerhört framgångsrik entreprenör. Utifrån egen erfarenhet skriver han för Forbes om hur bristen på konkurrens för ens företag kan verka skönt och någonting som man vill eftersträva men som egentligen innebär att företaget har stora problem. Han listar tre olika orsaker till avsaknaden av konkurrens och varför ingen av dessa är någonting man bör se positivt på.

Första anledningen innebär att man är för specialiserad. Man verkar på en marknad och anser sig vara helt rätt för marknaden då man kommer med en oerhört bra lösning för ett väldigt speciellt problem. Detta är någonting som entreprenörer lätt riskerar att råka ut för då de ofta är oerhört passionerade på ett väldigt smalt område. I detta läge riskerar man att bli alltför produktinriktad istället för kundinriktad vilket resulterar i att man inte ser vad kunderna faktiskt efterfrågar.

Därmed kan det finnas konkurrenter på marknaden utan att man faktiskt förstår att de existerar då produkterna kan skilja sig men lösningarna för företagen är i praktiken desamma. Problemet är då att man snabbt kan bli utkonkurrerad av en konkurrent man inte ens visste existerade.

Andra anledningen är det faktum att man helt enkelt tidsmässigt befinner sig före marknaden. Här är en oerhört svår balansgång för entreprenörer då det gäller att vara nyskapande och innovativ men ändå inte för nytänkande. Chris Myers hänvisar enligt egen erfarenhet till hur hans företag var 18 månader före marknaden när den lanserades. Det svåra när man befinner sig så mycket längre fram än marknaden är att få företaget att överleva tills marknaden har kommit ikapp. Inte minst från investerare som kräver omedelbar avkastning.

Tredje anledningen som är den värsta är att helt enkelt ingen vill ha din produkt. I det läget måste man helt enkelt antingen avveckla eller ändra på produkten och försöka skapa en efterfrågan. Det luriga med att ingen vill ha din produkt är att det kan vara svårt att veta om man faktiskt har en dålig produkt eller om man befinner sig före marknaden. I det ena fallet bör man nämligen avveckla eller anpassa produkten medan man i det andra fallet snarare bör försöka vänta ut tiden tills marknaden kommer ikapp.

Men för att sammanfatta så bör man som entreprenör aldrig se positivt på bristen på konkurrens då det tyder på att företaget har problem.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium