Studie: 45 procent av svenska kvinnor upplever att de har svårare att göra karriär än män

Svenska kvinnor och män är inte överens om hur jämställt det svenska näringslivet är - dubbelt så många kvinnor tror att könet spelar roll i karriären.

I årets Hays Global Diversity Report har man bland annat undersökt hur svenska kvinnor och män ser på sina framtida karriärer. 45 procent av kvinnorna i Sverige upplever att deras karriärmöjligheter begränsas av att de är just kvinnor medan endast 24 procent av männen tror att det är någon skillnad mellan könen.

Uppfattningarna skiljer sig därmed markant mellan män och kvinnor. Undersökningen visar samtidigt att 26 procent av kvinnorna och 28 procent av männen skulle vilja uppnå en direktörs- eller VD-position för att vara nöjda med sin karriär.

LÄS ÄVEN: Näringslivets 111 mäktigaste kvinnor 2016

"Kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade på högre positioner i företag, trots att kvinnors och mäns chefsambitioner är ganska lika. Rapporten visar på att företag kan göra betydligt mer för att öka jämställdheten i arbetslivet – och att det är just företagen som sitter på nyckeln. En slutsats är att chefer måste bli bättre på att uppmärksamma och dra nytta av medarbetarnas kompetens och ambitioner", säger Johan Alsén som är vd för Hays i Sverige.

Även svaren på om man får samma lön oavsett kön skiljer sig åt mellan könen. I Sverige tror runt hälften av kvinnorna (52 procent) att lönen är likvärdig mellan olika kön på samma kompetensnivå. Hos männen ligger siffran på 73 procent.

I Sverige tror de tillfrågade att det som behövs för att förändra situationen är stöd från styrelsen runt jämställdhetsfrågor (42 procent) och positiv särbehandling när det gäller chefstillsättningar (37 procent).

LÄS ÄVEN: Studie: Mäns förmågor överskattas - kvinnors underskattas


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST