ANNONS
Antonia Brandberg.

Från 0 till 530 anställda - på ett år

Superföretaget Bambora växte så det knakade under 2015. Framgångsreceptet: Fokus på kommunikation, kulturbyggande och mål på individnivå. "Vårt mål är att hela organisationen skall veta vart vi är på väg och vad som krävs av varje individ."

Bambora är ett av Sveriges snabbast växande företag i en hårt konkurrensutsatt bransch under ständig utveckling. Det ställer höga krav på företagets förmåga att utvecklas för att hänga med. Hittills är det något som företaget lyckats väldigt bra med.

Sedan företaget startades i oktober 2014 har Bambora gjort ett flertal internationella bolagsförvärv och anställt hundratals personer i tre olika regioner. Idag består Bambora av tolv olika företag och totalt 530 anställda.

Fokus på medarbetarna, kultur och värderingar – A och O
Att få ihop bolagets olika lösningar, förvärv och anställda har ställt höga krav på organisationen. Bambora insåg snabbt att organisationen behöver något som för alla medarbetare samman. Lika viktigt som varumärkesbyggandet blev byggandet av en tydlig företagskultur.

MER INFO

BAMBORA
Bambora är specialist på betallösningar och erbjuder helhetslösningar för kortbetalning med syftet att förenkla hanteringen kring att ta betalt. Genom att erbjuda allt-i-ett-paket för betallösningar slipper näringsidkare inom handel använda sig av flera olika system och leverantörer. Bolaget har vuxit med rekordfart sedan starten 2014, såväl genom förvärv som organisk tillväxt. Läs mer om Bambora här.

CATALYSTONE
CatalystOne utvecklar och erbjuder molnbaserad programvara för strategisk HR, personalhantering och personaldata. Det nordiskt grundande bolaget står under tillväxt, med många av Nordens moderna och framträdande bolag som kunder. Effektivitet, kvalitet, datasäkerhet, ökad måluppfyllnad och bättre resultat är några av de effekter som dokumenterats genom användande av CatalystOne systemstöd. Läs mer om CatalystOne här.

"Medarbetarna utgör en del av Bamboras DNA. Företagets framgång bygger på att medarbetarna känner sig delaktiga, engagerade och motiverade att prestera. Att uppnå detta hos våra medarbetare förutsätter kommunikation, tydliga mål, transparens och feedback", säger Antonia Brandberg, HR-chef på Bambora.

En ledning som förstår vikten av tydlig personalstrategi
När Bambora startade var Antonia som HR-chef den andra personen in i bolaget. HR har sedan dess haft ett tydligt mandat från ledningen och det har aldrig varit någon diskussion kring värdet av strukturerade och tydliga personalprocesser.

"Bamboras HR-arbete är djupt förankrat i affärerna varpå ledningen ser våra initiativ, processer och system som en självklar prioritet", förklarar Antonia Brandberg.

Ett modernt bolag som andas digitalisering – inifrån och ut
För Bambora som själva utvecklar lösningar för den digitala världen är det fullt naturligt att i högsta möjliga mån arbeta digitalt och effektivt. För att underlätta arbetet med företagets kritiska framgångsnycklar; kommunikation, mål, transparens och feedback, har ett särskilt digitalt verktyg kommit att bli ett av Bamboras viktigaste hjälpmedel.

"Vi använder oss av HR-systemet CatalystOne, som utgör ett värdefullt verktyg för oss att hantera data och processer som är knutna till våra medarbetare. Eftersom inget av bolagen vi förvärvade hade en HR-struktur fick vi bygga från scratch. Trots att vi är få personer som arbetar med detta har vi ändå lyckats bygga de här processerna. Där har HR-systemet från CatalystOne blivit vår ryggrad. Det hade inte gått att förverkliga den transparanta och värderingsstyrda mål- och feedback-kultur vi byggt utan systemstödet till hjälp."

Vill du veta mer om hur du kan stärka ditt företags HR-arbete? Läs mer här.

Tydliga mål på individnivå – för transparens och ökad måluppfyllnad
Med hjälp av HR-systemet skapas struktur och tydlighet. Systemet möjliggör för Bambora att dokumentera, mäta och följa upp mål, prestation, värderingar och statistik kopplat till medarbetarna. Något som inte enbart är till nytta för ledningen. Medarbetarna är själva delaktiga och sätter upp sina egna mål i verktyget. Detta används sedan som styrmedel för att nå och följa upp målstatus under året. Mätningen ligger i sin tur till grund för löneförhandlingen.

"När ansvaret till stor del flyttas över till den enskilde medarbetaren att sätta mål och utvecklingsnivå skapas goda förutsättningar för ökad prestation och måluppfyllnad. Hela organisationen vet vart vi är på väg och varje individ vet vad som krävs av den. Systemet bidrar också till ökad transparens där du ser dina egna mål, men även vad din chef och andra medarbetare har för mål."

Bra talangutveckling
När Bambora började jobba med CatalystOne fanns det en viss oro bland en del medarbetare för att systemet skulle kännas utelämnande när man kan se varandras mål samt i en systematiserad process får ge och ta emot feedback av kollegor.

"Jag är förvånad av hur positivt det här mottagits, jag tror folk har ett behov av att bli sedda och ha tydliga mål. Det är enkelt, tydligt och man känner att man har möjlighet att se och påverka sina resultat. Det är ett väldigt bra verktyg för att utveckla sina talanger."

Utveckling är någonting som kommer fortsätta vara i fokus för Bambora. Produktfilosofin är att agility är nyckeln. Om en ny produkt inte kan byggas, testas och lanseras inom den kortaste tid, så är det försent.

"Vi har omorganiserat två gånger under 2015. Vi är inte klara med förvärv. Det enda vi vet med säkerhet är att vi inte vet hur det kommer se ut i framtiden. På vägen dit arbetar vi med att utveckla oss och ligga i framkant. När vi anammar effektiva interna arbetssätt och strategier blir vi också starka och konkurrenskraftiga utåt. Det är en viktig del av vårt framgångsrecept", avslutar Antonia Brandberg.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST