Fotograf: Pexels

Klimatets dödliga kyss - så kommer det att påverka vår kosthållning

En studie från Oxford visar att fler människor kommer att dö till följd av klimatförändringarnas effekt på vår kosthållning än av svält. 

Ett av sekelskiftet största hot är klimatförändringar. Och hotet handlar inte bara om att djurarter dör ut eller att öken sprider sig. Klimatförändringarna har blivit ett globalt hälsohot som en konsekvens av dess effekt på agrikulturen.

Häromveckan publicerade tidskriften Lancet en rapport som handlade om klimatförändringar och dess förödande konsekvenser för den globala hälsan. Fokus låg på matproduktion och individers kosthållning.

Framtidens matkonsumtion förväntas att öka med en stigande befolkningsmängd och en växande ekonomi. Samtidigt som detta stiger temperaturen, vilket kommer mynna ut i en minskad matproduktion av grödor och mindre skördar. Ekvationen går inte ihop – allt fler människor kommer att behöva näring, men mindre näring produceras.

Konsekvenserna av detta blir stigande matpriser som kommer att leda till fler svältande människor. Men det är inte hela sanningen, de stigande matpriserna kommer också att ta sig uttryck i priset på frukt och grönsaker vilket kommer att resultera i ett minskat intag av just frukt och grönsaker. Detta beräknas att orsaka dubbelt så många dödsfall än svält årligen.

I ett pressmeddelande från Lancet säger Marco Springmann, forskningsledare på University of Oxford att resultaten pekar på att även en liten årlig minskning av åtkomst till mat per capita kan leda till stora förändringar i energi- och näringsinnehåll. Detta kommer, enligt Springmann, ha stora konsekvenser på folks hälsa.

Rapporten beräknade att ungefär en halv miljon människor kommer att dö av klimatförändringarnas effekt på vår kost år 2050. I Kina och Indien beräknas dock fler dö av en minskad matproduktion, men i Sverige och andra i-länder beräknas majoriteten klimatrelaterade dödsfall att bero på ett lågt intag av frukt och grönsaker. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST