Fotograf: Tobias Olsson

Städernas framtid - ”En tidsfråga tills det inte går att köra bil i Stockholm längre”

Maria Gårdlund på teknikkonsulten Sweco menar att vi måste gå från städer gjorda för bilar till städer för människor. I ett worst case-scenario leder den snabba befolkningstillväxten snart till att det inte längre går att ta sig fram med bilen.

Hälften av jordens befolkning lever i städer. Den siffran förväntas öka till 70 procent inom 40 år.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Mellan 1950 och 2013 ökade länets befolkning från 1 till 2,1 miljoner. Och den väntas öka med ytterligare 1,1 miljoner fram till 2070.

”Det går inte längre att fortsätta att bygga vägar som är anpassade för att en person sitter i bilen. Till slut blir det så många stopp att det knappt går att köra”, säger Maria Gårdlund, vd för Swecos cirka 200 IT-konsulter i Sverige.

Teknikkonsulten har en nyckelroll vad gäller planering och design av människo- och miljövänliga städer med flera av Sveriges storstäder som kunder. Planen är bland annat att utrusta staden med billiga sensorer för att kontinuerligt kunna stämma av ”hur staden mår”.

Sweco kallar det för att gå från ett underhållsbaserat system som styrs efter kalendern till ett tillståndsbaserat – soptunnor ska meddela när de behöver tömmas, vägar när de behöver underhåll och gatubelysning ska släckas och tändas per automatik beroende på hur många som rör sig i området.

”Det ska fungera ungefär på samma sätt som när levande organismer kommunicerar”, säger Maria Gårdlund.

Hon menar att en av de allra största utmaningarna i städerna rör just trafiken.

Sweco tänker sig bland annat att trafikljus ska utrustas med sensorer som kan kommunicera med bilarna för att minska köerna.

Just bilkörning med upprepade stopp är en extra stor miljöbov.

Sensorer ska också kunna användas för att styra trafik och jämna ut nyttjandegraden på vägnäten.

50 procent av all fordonstrafik är så kallad söktrafik i dag, enligt Sweco. Det vill säga bilisten letar efter parkeringsplatser och annat.

Situationen underlättas knappast av att stadens bilar står parkerade 98 procent av tiden.

Maria Gårdlund räknar med att situationen förändras i grunden när självkörande fordon blir ett vanligt inslag i trafiken.

LÄS MER: Så blir Volvos självkörande bilar

”Bilar har redan navigeringssystem och ju bättre batterier företag som Tesla utvecklar desto enklare att gå över till elbilar och på sikt självkörande fordon”, säger hon.

Ett förarlöst fordon kommer att kunna ersätta 14 bilar i framtiden, enligt KTH. Den utvecklingen leder till att det på sikt inte kommer att finnas samma behov av parkeringsplatser.

LÄS MER: Självkörande bilar måste programmeras för att döda - men hur?

Tanken är att nyttja sådana ytor till att exempelvis skapa grönområden.

Maria Gårdlund ser också framför sig hur den nya sortens batterier kan användas till att lagra energi i husen.

”Solteknik är så billigt att det i framtiden kommer att löna sig för hushållen att investera i solceller. Med effektiva batterier kan hushållen bli självförsörjande på el”, säger Maria Gårdlund.

Sweco har också visioner om odlingar på väggar och tak och samarbetar med Nacka Stad i sådana projekt.

Ytterst handlar Swecos arbete om att skapa städer som är gjorda för människor och inte bilar – så kallade ”livable cities”.

”Teknik spelar ingen roll om folket i städerna inte mår bra”, säger Maria Gårdlund.

VIDEO: Så slår elbilen hål på myten om peak oil


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.