Fotograf: SPP

"De svenska storföretagens hållbarhetsarbete har en stor blind fläck"

Svenska företagens arbete med hållbarhetsfrågor har en stor blind fläck - pensionerna. Företagen har ofta bra koll på övriga leverantörer, men missar helt när det kommer till tjänstepension, vilket innebär att stora kapitalflöden går rakt mot de globala utvecklingsmålen.

För många svenska företag har det under senare år blivit allt mer viktigt att agera som ansvarsfulla samhällsbyggare. Många företag ser hållbarhetsarbetet som direkt affärsdrivande och drivkrafterna är flera: kostnader och risker kan reduceras samtidigt som kvalitet och lönsamhet ökar. Hållbarhetsredovisningar ger omvärlden möjlighet att följa med hur företagen agerar på de utmaningar och möjligheter som samhället och näringslivet står inför.

En sammanställning som SPP gjort visar dock att de svenska företagens arbete med hållbarhetsfrågor har en stor blind fläck - pensionerna.

De enorma summor som företagen avsätter till sina anställdas tjänstepensioner borde rimligen följa företagens övriga hållbarhetspolicy, och placeras med tydligt definierade hållbarhetskrav.

SPP har sammanställt 17 större direkta företagsupphandlingar av tjänstepensioner mellan 2014 och 2015. Upphandlingarna avsåg löneväxling, alternativ ITP och chefspensioner till ett totalt kapital om cirka 3,5 miljarder kronor.

Sammanställningen visar att drygt 70 procent av företagen offentligt redovisar sitt aktiva hållbarhetsarbete, men endast 24 procent hade med hållbarhetskrav som kriterium i sina pensionsupphandlingar. En utvärdering av resultaten visar att inget av bolagen förefaller ha vägt in hållbarhetskrav som en betydande faktor i sin bedömning. 

Den största bulken tjänstepensioner placeras idag genom arbetsmarknadens parters upphandlingar - runt 1500 miljarder kronor är investerade för de anställdas räkning. Även här lyser hållbarhetskraven med sin frånvaro. Varken facken eller storföretag som är internationella föregångare med sitt hållbarhetsarbete, har ställt några hållbarhetskrav på de upphandlade tjänstepensionsplanerna genom sina representanter. Sammantaget kan därmed pensionskapital som omfattas av tydligt definierade hållbarhetskrav i upphandlingar uppskattas till nära obefintligt.

En så låg ribba måste anses oacceptabel. Företagen har ofta järnkoll på sina övriga leverantörer, men missar helt när det kommer till tjänstepension. Resultatet är att företagens pensionskapital alltför ofta investeras i bolag som bedriver sin verksamhet på ett sätt som företagen i övrigt inte står för. 

Det är nu hög tid att rikta strålkastarljuset mot hur hållbart de svenska företagens pensionskapital är placerat. Små val gör stor skillnad, och få val kan göra så stor skillnad som att integrera pensionskapitalet i de hållbarhetskrav som ställs på resten av företagens verksamhet.

Staffan Hansén, vd SPP


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant