Fotograf: TT / Felix Kästle

Dubblad produktion av solenergi

Solenergi fortsätter öka. Under 2015 dubblades den svenska produktionen jämfört med året innan.

Intresset för solenergi ökar stort i Sverige. Och det är inte bara intresset, utan även produktionen som ökar. Under 2015 hade de solcellsanläggningar i Sverige en effekt på 48 000 kilowatt, en dubblering från året innan, skriver DN. Även mellan 2013 och 2014 skedde en dubblering.

Trots den stora ökningen står solenergi fortfarande för en mycket liten del av den totala elen i det svenska elnätet, endast 0,1 procent. Detta kan jämföras med omkring 8 procent i Tyskland och Italien. 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.