Fotograf: Pexels

Varken introvert eller extrovert? Då ökar dina chanser att lyckas i karriären

Glöm introvert-extrovert. Det är ambivert som gäller för bäst chans att bli framgångsrik. 

I motsats till hur begreppen ofta används är extrovert-introvert ingen dikotomi utan snarare ett spektrum av personlighetstyper där introvert och extrovert står för ytterligheterna. En tredje typ av personlighet är den ambiverta, en person som uppvisar både introverta och extroverta drag. När frågan om vilken typ av personlighet som är mest framgångsrik ska avgöras visar det sig att ambiverta har många fördelar.

Ambiverta personer säljer bäst

I studien ‘Rethinking the Extraverted Sales Ideal: The Ambivert Advantage’ visar professor Adam Grant vid The University of Pennsylvania Wharton School att till skillnad från vad många antar är extroverta personer inte alls de bästa säljarna, även om de är bättre än introverta säljare. Personer som identifierats som ambiverta av ett personlighetstest sålde för 24 procent mer i timmen än de som hamnade på den extroverta delen av skalan.

Medelvägen verkar vara gyllene. De som var längst ut i vardera ände av skalan sålde sämst, medan de som placerade sig precis på mitten av skalan sålde för hela 66 procent mer i timmen än den extroverta gruppen. Enligt Grant finns det flera anledningar. Extroverta personer må ha bra självförtroende och vara bra på att snacka, men det kan också undergräva deras trovärdighet. Ambiverta personer kombinerar en lagom mängd av extroverternas styrkor med introverternas  känslighet och förmåga att lyssna och ta in situationen. Detta gör ambiverterna effektiva kommunikatörer som är duktiga på att influera andra människor.

Effektiva chefer är oftast ambiverta

Liknande förhållanden gäller på arbetsplatsen, enligt Grant. Tester gjorda på effektiva chefer visar att de flesta är ambiverta. Anledningen är densamma. Extroverta chefer går lätt miste om väsentlig information medan introverta chefer inte är lika handlingskraftiga. Ambiverten är självmedveten och har lättare att anpassa sig till olika kontexter, ta till sig konstruktiv kritik och göra något av den.

Kompletterande personligheter 

Man måste förstås inte vara ambivert för att vara framgångsrik heller. Människor funkar bäst när de samarbetar med personer som kompletterar dem själva. Googles grundare Larry Page och Eric Schmidt, vd för Alphabet Inc, är en effektiv introvert-extrovert duo, enligt Entrepreneur.com. Likaså Facebook-grundaren Mark Zuckerberg och Facebooks operativa chef Sheryl Sandberg. Bill Gates och Microsofts före detta vd Steve Ballmer är ytterligare ett exempel som ligger nära till hands.  

Ambivertas fördelar

Inc. Sammanfattar fördelarna hos den ambiverta personlighetstypen i fyra punkter:

  • Ambiverta är emotionellt stabila – de kombinerar förmågan att vara inkännande utan att vara överkänsliga.
  • Ambiverta är flexibla – de kan växla mellan olika lägen trivs lika bra i situationer som passar introverta som extroverta.
  • Ambiverta är intuitiva – de har en bra social känsla för när de bör ta mer eller mindre plats.
  • Ambiverta är inflytelserika – som Grants studie visade har ambiverta en fördel när det gäller att inge förtroende och övertala människor. 

LÄS MER: Största karriärfaktorn - förklarar hälften av all framgång


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST