Fotograf: Flickr - Maciej Dakowicz

Studie: Konsumenter största miljöboven - står för mer än 50 procent av all resursförbrukning

Norsk studie identifierar sektorn som står för mer resursförbrukning och utsläpp än alla andra tillsammans, och pekar ut länderna som påverkar mest.

Vi förfasas ständigt över industriella projekt i Kina som inte tar någon hänsyn till hållbarhetsperspektivet, eller skövling av regnskogar i Amazonas, men en norsk studie ger en ny bild av vårt avtryck på planeten.

Studien ’Environmental Impact Assessment of Household Consumption’ av Diana Ivanova vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet erbjuder ett annat perspektiv. Studien undviker att lägga fokus på agenterna vid miljöförstöring och har istället delat upp miljöpåverkan på olika källor till efterfrågan. Resultaten är tydliga. De riktiga skurkarna är varken multinationella företag eller hänsynslösa regeringar, utan vi, konsumenterna.

Studien finner att hushållssektorn står för 65 procent av alla koldioxidutsläpp, 70 procent av all landanvändning, 51 procent av materialförbrukning och 81 procent av vattenförbrukning. Största delen av denna påverkan är inte direkt utan avtrycket vi sätter genom produkter vi konsumerar och den resursåtgång som förknippas med deras tillverkning.

Enligt studien är ländernas miljöpåverkan starkt kopplad till hur rika de är, mätt i GDP per capita. Mat är den viktigaste förklaringen till detta förhållande, skriver ScienceAlert. Rikare länder äter mer kött, mjölkprodukter och processad mat, vilka alla innebär stor land- och vattenförbrukning.

Studien påpekar dock, med Sverige som exempel, att ett par västländer har signifikant lägre miljöpåverkan jämfört med andra länder med liknande GDP per capita. Detta hänvisas framförallt till Sveriges användning av kärnkraft och vattenkraft.

Ändå är Sveriges avtryck mycket större än världgenomsnittet på alla fronter. Sveriges koldioxidutsläpp motsvarar 8,7 ton koldioxid per capita per år jämfört med snittet på 3,2 ton koldioxid per capita per år. De största bovarna på utsläppsfronten är USA, Luxembourg och Australien med utsläpp på 18,6 , 18,5 respektive 17,7 ton koldioxid per capita per år. Samma tre länder råkar vara sämst i alla kategorier. Kina som ofta utmålas som miljöbov ligger under medel för alla när man tittar på per capita-siffrorna.

När man granskar vem som använder en produkt i sista ledet är det alltså tydligt att det är konsumenter, deras vanor  och den efterfrågan de skapar som har störst inverkan på miljön.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant