Fotograf: Flickr - Alan Tsai

Multitasking sänker ditt IQ

Multitasking och ständiga distraktioner orsakar permanenta skador på dina emotionella- och kognitiva förmågor, och hindrar dig i karriären. 

I en studie gjord vid University of London visar att multitasking sänker ditt IQ. Bara vetskapen om att det finns ett oläst mejl i inboxen sänker ditt faktiska IQ i stunden med i snitt 10 enheter. Det innebär att den mentala prestandan är på samma nivå som om man varit uppe hela natten, rökt marijuana eller är ett 8-årigt barn, skriver Fast Company.

I samma anda skriver Psychology Today om studier som funnit att multitasking sänkt produktiviteten med upp till 40 procent, och i studien ’Multi-tasking adversely affects how you learn’ visar forskaren Russell Poldrack att multitasking även påverkar inlärningsförmågan negativt. Särskilt mycket påverkas inlärning som kräver en hög koncentrationsgrad för förståelse såsom matematik. Även om man lär sig medan om multitaskar blir informationen mindre flexibel och mer svåråtkomlig.

Effekterna är heller inte begränsade i tiden. I en studie från 2014 fann en forskargrupp att effekterna av multitasking vid mediekonsumtion leder till förändringar i hjärnan som är synliga vid magnetröntgen. Förändringarna var associerade med försämrad social och emotionell förmåga och nedsatt kognitiv kontroll.

Multitasking blir mer och mer utbrett. Det märks på både hur vi konsumerar information från olika källor och hur vi beter oss på arbetsplatsen. Många upplever allt mer att det är viktigt att ständigt vara uppkopplad.Professor Cal Newport, professor vid Georgetown University, har nyligen släppt boken ’Deep Work – Rules for Focused Success in a Distracted World’ där han lyfter fram vikten av att göra det motsatta. ”Ytliga” uppgifter som att svara på mejl är enligt Newport viktiga för att behålla jobbet, men ur ett karriärperspektiv är det mycket viktigare med de ”djupa” som kräver fokus. Dessa uppgifter skapar värde och utvecklar oss vilket är mycket viktigare när det gäller att bli befordrad. Man ska alltså inte påbörja en ny uppgift förrän den första är avslutad, skriver Fast Company.

Ändå är det lätt att fastna i en ond cirkel av ytliga uppgifter. En del av förklaringen är att belöningen som förknippas med att bli klar med en liten uppgift kan vara beroendeframkallande, och att man lätt upplever att man får mer gjort när man i själva verket är mindre produktiv.  


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST