Fotograf: TT - Steven Senne

Efter FBI:s påtryckningar - Apple gör det ännu svårare

Apple förbereder sig för lång kamp med FBI och trappar upp trotset med nya krypteringslösningar.

Efter att Apple tidigare i veckan trotsat FBI:s order och vägrat lämna ut uppgifter från 14 iPhones har båda sidorna börjat förbereda sig inför en lång juridisk strid. 

Liknande fall brukar vanligtvis avgöras i slutna domstolar och allmänheten får aldrig ta del av utfallet. Att processen överhuvudtaget är offentlig visar på FBI:s vilja att föra upp frågan till allmän debatt. Och utomstående parter har börjat välja sida: Google har tagit Apples parti medan Bill Gates uttalat sig till FBI:s favör. 

LÄS MER: Bill Gates backar FBI i striden med Apple

Apple satsar dock inte allt på rättegången. Enligt Financial Times har Apple redan vidtagit åtgärder som kommer skydda iPhone-användare från framtida dataintrång från statliga myndigheter, oavsett vad utfallet av den stundande processen blir. Apples ingenjörer jobbar på nya krypteringslösningar som gör det ännu svårare att komma åt data och gör att den tillgång som FBI har begärt av Apple ändå inte kommer fungera.

Det kommer krävas en helt ny juridisk process ifall FBI vill begära ut data efter Apples säkerhetsuppdatering. Och så kan det hålla på. Så länge Apple kan ligga steget före kommer iPhone-användarnas integritet vara väl skyddad. Rättegångskostnaderna blir ett billigt pris för denna marknadsföringskampanj som visar just hur långt Apple är villiga att gå för att skydda sina användares privatliv.

LÄS MER: Apple vs FBI: Teknikjätten vägrar att lämna ut gärningsmannens information


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST