Fotograf: StockSnap

Största karriärfaktorn - förklarar hälften av all framgång

Lön, befordran, erkännande, alla kan härledas från en egenskap – och den är inte vad du tror.

Ofta kopplas framgång till egenskaper som talang, intelligens, tur, kontakter och att våga ta risker, men studier inom ledarskapsforskning utmålar en ensam faktor som trumfar dem allihop. Att nätverkande är viktigt är ingen nyhet, men det är inte storleken som räknas utan öppenheten.

RELATERAT: 5 vänner du ska ha om du vill ha en bra karriär

En studie av ledarskapsforskaren Robert Burt vid the University of Chicago Booth School of Business på analytiker, bankers och chefer från hela världen finner att upp mot hälften av all variation i deras mått på karriärframgång beror på skillnaden mellan att ha ett öppet eller slutet nätverk. Måttet för karriärframgång inkluderar lön, renommé, och befordringar.

Skillnaden mellan nätverkstyperna är att ett öppet nätverk präglas av länkar mellan människor från väldigt olika grupper, medan slutna nätverk består av länkar mellan människor som i hög grad delar samma nätverk och känner varandra.

Likasinnade människor tenderar att bilda kluster, till exempel grupper med samma religiösa eller politiska tillhörighet. Detta är socialt effektivt eftersom det leder till en hög grad av tillit inom gruppen och underlättar koordinering. Men individuell framgång ligger i att tillhöra många olika grupper. De som har ett öppet nätverk får en värdefull roll som länk mellan dessa grupper och kan ofta utnyttja skillnader i flödet av idéer, perspektiv, och åsikter till sin fördel. Inom forskningsfältet kallas dessa människor för network brokers eftersom de utnyttjar arbitragemöjligheter i spridningen av idéer mellan olika grupper.

I studien ”Structural holes and good ideas” finner ledarskapsforskaren Robert Burt att network brokers också gynnas av större möjlighet till kreativitet och kan finna nya lösningar i skärningen mellan två eller flera kunskapsbaser. Personer med öppnare nätverk kommer generellt med bättre idéer, men ytterligare en slutsats som kan dras är att framgångsrik innovation inom ett företag beror lika mycket enskilda individers kreativitet som företagets förmåga att som organisation utnyttja kunskapsarbitrage gentemot andra organisationer och grupper.

LÄS MER: 6 saker du ska ljuga om på anställningsintervjun


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant