Löfven på offensiv mot förslag om sänkta löner

Löfven vill inte sänka ingångslöner, industrimannen Bennet har byggt upp tung aktiepost i Sandvik och ränteavdraget splittrar.

LÖFVEN VILL INTE SÄNKA INGÅNGSLÖNER
Statsminister Stefan Löfven går på offensiv mot förslagen om sänkta ingångslöner för att få nyanlända på arbetsmarknaden. (DI)

ESO-RAPPORT FÖRESLÅR BORTRE TIDSGRÄNS
För att få en bättre fungerande sjukförsäkring behövs en bortre tidsgräns, en begränsning av tidiga insatser och villkorad rätt för läkare att utfärda sjukintyg. Dessutom bör arbetsgivarnas kostnadsansvar ökas och politikernas inflytande minskas, enligt en ny ESO-rapport. (DN Debatt)

LO-BAS KRITISK MOT L
Liberalernas förslag om startjobb är "oliberalt", enligt LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Han vill hellre se tuffare krav på nyanlända och att ersättningar ska göras om till löner. (SvD)

BENNET IN I SANDVIK
Industrimannen Carl Bennet har byggt upp en aktiepost värd över 750 miljoner kronor i verkstadsbolaget Sandvik. (DI)

SAAB HAR VITTRING PÅ INDIENAFFÄR
Regeringen har inlett en omfattande process för att få till stånd en försäljning av Gripen till Indien. På måndagen hölls hemliga överläggningar med den indiska regeringen där även Saabs vd Håkan Buskhe deltog. (DI)

STUBB SER BREXIT SOM KATASTROF
Finlands finansminister Alexander Stubb tror att en Brexit skulle kunna leda till marknadsturbulens likt efter Lehman Brother och ett mycket svagare EU. (SvD)

RÄNTEAVDRAG SPLITTRAR
Regeringspartier är splittrade om ränteavdragen. Bostadsminister Mehmet Kaplan vill växla nedtrappade avdrag mot sänkt reavinstbeskattning, men finansminister Magdalena Andersson säger nej. (DI)

EKONOMER RATAS
Inga nationalekonomer har tillfrågats som sakkunniga om amorteringskravet trots att det väntas få stora konsekvenser för både enskilda som bostadsmarknaden i stort. (SvD)


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant